ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW ogłasza nabór na studia podyplomowe pt. Budownictwo Drewniane. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej SGGW

www.sggw.edu.pl/studia/formy-ksztalcenia/studia-podyplomowe/ Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, zakładka Budownictwo Drewniane.