ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Katedra Geotechniki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza rekrutację na XIV edycję studiów podyplomowych „Projektowanie geotechniczne”. Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szczegółowe informacje o studiach na stronie http://kg.sggw.pl/stud/studia.htm