ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

DZIEŃ OTWARTY INŻYNIERA BUDOWNICTWA - Druga edycja bezpłatnych porad z zakresu prawa budowlanego oraz procedur związanych z budową lub remontem domu.
 
AKTUALIZACJA 11.10.2022r. g.20:00 
Zakończyliśmy już działanie naszych punktów konsultacyjnych na Mazowszu.
 
Konferencja prasowa związana z Mazowieckim Dniem Otwartym:
b_250_170_16777215_0_0_images_stories_20221011konferencja_20221011_141504.jpg
b_250_170_16777215_0_0_images_stories_20221011konferencja_20221011_142042.jpg
b_250_170_16777215_0_0_images_stories_20221011konferencja_20221011_142238.jpg
b_250_170_16777215_0_0_images_stories_20221011konferencja_20221011_142628.jpg
 
 

Transmisja z konferencji: https://www.facebook.com/MUW.Warszawa/videos/650669683384527 

oraz na kanale MOIIB

W konferencji inaugurującej Otwarcie Dnia Budowlanego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim uczestniczyli: Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Marzena Dębowska, Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Roman Lulis, Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa i Krajowy Koordynator Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa Radosław Sekunda, Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Ilona Łącka, Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego Michał Widelski, Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Biura Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Anna Micek-Czaplicka oraz Koordynator Wojewódzkiego Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa na Mazowszu, Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Urzędu MUW Wojciech Górski.

 

Dziękujemy również wszystkim 46 urzędom i placówkom kulturalnym za użyczenie miejsca na potrzeby Dnia Otwartego w tym szczególności Wojewodzie Mazowieckiemu za udostępnienie miejsce na konferencję prasową.

 

Zdjęcia z wybranych Punktów Informacyjnych: