ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Elektrownia jądrowa to energetyczny obiekt budowlany, dla którego wymagania bezpieczeństwa są wyjątkowo wysokie. Przy projektowaniu takiego obiektu oraz powiązanej z nim infrastruktury należy wykazać, że spełniają one zarówno ogólne regulacje prawne dotyczące konwencjonalnych budynków i budowli, jak i wymagania dotyczące bezpieczeństwa obiektów jądrowych określone m.in. przez regulacje Unii Europejskiej, wytyczne Państwowej Agencji Atomistyki czy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Niestety na rynku nie ma szczegółowych standardów dotyczących budowy elektrowni jądrowych, które byłyby na tyle uniwersalne, że mogłyby być zaimplementowane na projektach jądrowych na całym świecie. Do tych najbardziej znanych wymagań należą URD – Utility Requirements Document wydany przez Instytut Badawczy Elektroenergetyki (EPRI – Electric Power Research Institute) oraz bardziej szczegółowe wytyczne EUR - European Utility Requirements for LWR Nuclear Power Plants przygotowane przez organizację producentów energii elektrycznej, w którym tom 3 zawiera nawet odniesienie wymagań do konkretnych typów elektrowni w tym EPR czy AP 1000. Najczęściej jednak wymagania jakie stosuje się do projektowania i wytwarzania reaktora i głównych urządzeń i instalacji elektrowni jądrowej stanowią kody, normy i przepisy kraju dostawcy technologii, natomiast sama budowa odbywa się na bazie norm budowlanych kraju, w którym inwestycja jest realizowana.

W Polsce wytyczne projektowe dotyczące konstrukcji budynków konwencjonalnych
w zakresie bezpieczeństwa, użytkowalności i trwałości, a także podstawy
projektowania i weryfikacji zostały przede wszystkim przedstawione w Eurokodach.

Rysunek 1 W Polsce Podstawę projektowania konstrukcji stanowią Eurokody


Eurokody stosuje się do projektowania wszystkich rodzajów konstrukcji budowlanych od konstrukcji z betonu, przez konstrukcje stalowe, zespolone, drewniane, murowe aż po konstrukcje aluminiowe. Służą one do określenia rodzajów oddziaływań na konstrukcję, ich kombinacji a także wyliczania stanów granicznych nośności i użytkowalności zgodnie z opisanymi sytuacjami obliczeniowymi. Te wymagania przekładają się zatem również na proces projektowo - wykonawczy obiektów elektrowni jądrowej. Warto jednak zaznaczyć, że państwa posiadające już elektrownie jądrowe (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, sporządziły oprócz konwencjonalnych wymagań projektowych zawartych w Eurokodach określone dodatkowe zasady bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych, które modyfikują dostępne normy konstrukcyjne i materiałowe, Obejmują one m.in. wytyczne:
 Dotyczące projektowania osłon reaktora;
 Zapewnianiające ciągłość funkcji powstrzymywania reaktora w razie wypadku;
 Okresu eksploatacji przy wystąpieniu zdarzeń związanych z normalną eksploatacją;
Dodatkowe stany graniczne nośności;
Szczelności obiektu jądrowego;
 Projektowania w odniesieniu do oddziaływań sejsmicznych
Dla zdarzeń wysoce nieprawdopodobnych.


W celu wyposażenia przedstawicieli sektora budowlanego w niezbędną wiedzę na temat norm, wykorzystywanych technologii, zasad bezpieczeństwa i jakości wykonywanych prac związanych ze obiektami jądrowymi Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa przy współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej przygotowała bezpłatne wydarzenie, pt: „Polski przemysł dla energetyki jądrowej - szkolenia dla polskiego przemysłu pod kątem wykonania prac dla energetyki jądrowej". Jest to pierwszy tak kompleksowy i profesjonalny projekt szkoleń dedykowany wyłącznie polskim przedsiębiorstwom, realizowany na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W ramach części budowlanej szkolenia zostaną poruszone tematy:
Rodzaju kodów w zależności od obiektu budowlanego elektrowni jądrowej;
Wytyczne normowe BIM, EUROCODE, PN;
Zapewnienie i kontrola jakości wg ISO 9001, 14001, 45001, 19443, NQA-1, KTA 14001 oraz PNAE;
Bezpieczeństwo (safety/security), BHP oraz podstawy energetyki jądrowej;
Zapewnienie i kontrola jakości wg NQA-1;
Prace budowlane w sektorze jądrowym wg ASME, ACI i ASTM;
Prace budowlane w sektorze jądrowym wg AFCEN RCC-CW;
Prace budowlane i łańcuch dostaw w sektorze jądrowym i wiele innych.


W wydarzeniu wysoki poziom merytoryczny zapewnią zaproszeni eksperci zagraniczni. Poza przedstawicielami możliwych dostawców/oferentów technologii dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, czyli EDF, KHNP i Westinghouse wystąpią także przedstawiciele Bechtela czy AFCEN. Nie zabraknie również przedstawicieli krajowych posiadających doświadczenie w budowie elektrowni jądrowych poza naszymi granicami, np. kierownika budowy części jądrowej na Olkulioto 3 czy dyrektora budowy dwóch bloków w Elektrowni Opole.
Program szkoleń zostanie zrealizowany w Warszawie i będzie składał się z dwóch tożsamych sesji: I sesja 14-18.11.2022, i II sesja 28.11-02.12.2022. Pozyskana w ramach wydarzenia wiedza, ma sprzyjać rozwojowi eksportu usług polskich firm oraz przygotowaniu ich do wypełnienia roli w łańcuchu dostaw przy polskim projekcie pierwszej elektrowni jądrowej.

Serdecznie zapraszamy na stronę https://szkolenia-nuclear.pl gdzie znajduje się więcej informacji o tym szkoleniu.