ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_0_0_images_P1110251.jpgZakończyła się czterdziesta sesja egzaminacyjna w historii MOIIB, czyli Sesja Jesienna 2022. Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbyła się w siedzibie MOIIB w dniach 16 i 19 stycznia 2023 roku. Ze względu na liczbę uczestników uroczystość podzielono na cztery tury.
Poniedziałek 16 stycznia w gmachu przy ul. 1 Sierpnia przeznaczono dla reprezentowanej najliczniej specjalności konstrukcyjno-budowlanej, czwartkowe spotkania natomiast dla inżynierów reprezentujących pozostałe specjalności. W Sesji Jesiennej 2022r uprawnienia uzyskało 363 osób, zdawalność wyniosła 82,55%.
Największą liczbę zdających uzyskujących uprawnienia stanowią osoby w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, prawie połowa przystępujących do egzaminu, po niej plasuje się branża instalacyjna sanitarna, a na miejscu trzecim ex aequo drogowcy i elektrycy. Od kilku lat nie ustaje zainteresowanie branżą inżynieryjną drogową, co nie jest dziwne w sytuacji szerokiego frontu budowy dróg różnego rodzaju i największego zakresu w zamówieniach publicznych.
Tradycją Izby jest organizacja uroczystego wręczania uprawnień na zakończenie każdej sesji egzaminacyjnej. W obecności przewodniczącego OR MOIIB i członków Prezydium, egzaminatorów i członków Komisji Kwalifikacyjnej oraz przedstawicieli władz samorządowych, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz współpracujących z Izbą stowarzyszeń naukowo-technicznych, nowi adepci sztuki budowlanej składają ślubowanie oraz otrzymują decyzje uprawniające do wstąpienia w szeregi Izby Inżynierów Budownictwa, co daje prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  Uprawnienia wręczali zarówno przedstawiciele Rady MOIIB, jak i zaproszeni goście. W tym roku wyjątkowo wręczyliśmy również okolicznościowe znaczki upamiętniające 20-lecie Izby oraz jubileuszowe wydanie dwumiesięcznika Inżynier Mazowsza.

Wszystkim naszym nowym Koleżankom i Kolegom życzymy sukcesów w nowej roli zawodowej, a my przygotowujemy się do kolejnej sesji Wiosna 2023.

Szczegółowa relacja z wydarzenia wraz opublikowana zostanie na łamach „Inżyniera Mazowsza” nr 1/2023.