ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie w dniu 27.01.2023r. rozdziału 5a (art. 47a–47v), Dz. U. z 2022 r. poz. 1557, Ustawy Prawo budowlane, odnośnie wprowadzenia Elektronicznego Dziennika Budowy poniżej zamieszczamy link do informacji i materiałó pomocniczych dotyczących tego dokumentu: