ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Szanowni Państwo,

 w dn. 25-26 maja CERN organizuje Construction Industry Days.  Wydarzenie jest skierowane dla branży budowalnej z krajów członkowskich (m.in. dla Polski) w trybie on-site lub online. Nie będzie to tylko konferencja, ale również spotkania B2B w temacie zamówień CERN’u na prace budowalne/konstrukcyjne. Ośrodek ten poszukuje nowych dostawców, a firmy wygrywające w przetargach pracują często w konsorcjach. Prace wykonywane są na prawie francuskim na terenie CERN’u – granica Szwajcarii i Francji.

Harmonogram