ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_0_0_images_stories_20230512Jubileusz_jub02.jpgZebranych w Hali Widowiskowo-Sportowej Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Grodzisku Mazowieckim gości, powitali wspólnie Przewodniczący Rady MOIIB Roman Lulis oraz burmistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński, skądinąd Złoty Promotor Budownictwa. To podwójne wystąpienie było nie tylko ukłonem w stronę gospodarza miasta, ale i podkreśleniem wieloletniej pracy Izby na rzecz ułatwienia procesu inwestycyjnego i budowania dobrych relacji między jego stronami.

b_250_170_16777215_0_0_images_stories_20230512Jubileusz_jub01.jpg Aktywność ta wspomniana została w przemówieniu Romana Lulisa. W krótkich słowach podsumował on ostatnie lata działalności Izby, osiągnięte sukcesy i wyzwania, któremu musiał stawić czoła samorząd i jego członkowie. Podkreślił przy tym elastyczność działań MOIIB, dostosowywanych do zmieniających się potrzeb i oczekiwań inżynierów. Odniósł się również do początków Izby, podkreślając wizjonerstwo i zasługi jej założycieli. Moment ten był okazją do wspomnienia i uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłych Koleżanek i Kolegów inżynierów. Po tej uroczystej chwili głos zabrali goście.

Życzenia 

b_250_170_16777215_0_0_images_stories_20230512Jubileusz_jub03.jpgTakim jak ja udaje się łączyć przyjemność bytowania z pasją życia, a jednocześnie stanowi to ich zawód. Cytując lidera zespołu „Republika” Mariusz Dobrzaniecki nawiązał do programu artystycznego wieczoru, ale przede wszystkim podkreślił pasję tworzenia, wspólną – tak zdawałoby się różnym – profesjom i charakterom, jak artysta i inżynier. Prezes PIIB przekonywał, że nadchodzące lata będą czasem intensywnej pracy i interesujących zadań dla inżynierów budownictwa. Z naciskiem zaznaczył przy tym, że sukcesy samorządu są sukcesami i efektem pracy wszystkich członków Izby. W podobnym tonie wypowiadał się Przewodniczący PZITB Oddział Warszawski Radosław Sekunda, wskazując na konieczność połączenia trzech perspektyw, myślenia o przeszłości, tworzonej przez tak wybitne indywidualności jak Zbigniew Grabowski czy Zbigniew Tyczyński; teraźniejszości – prestiżu zawodów inżynierskich, ich społecznej roli; oraz o przyszłości.


b_250_170_16777215_0_0_images_stories_20230512Jubileusz_jub05.jpgNie zabrakło wystąpień lżejszych w tonie. Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej Andrzej Garbacz obdarował Romana Lulisa „w imię dobrej atmosfery” płytą wykonaną ze specjalnej mieszanki betonowej, która pod wpływem promieniowania UV utlenia szkodliwe tlenki azotu zawarte w spalinach. Mieczysław Grodzki, Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, a zarazem były Przewodniczący Rady MOIIB przekazał reprint Ustawy o spółdzielniach... z 1920 roku oraz graficzne wyobrażenie „Domu Pod Orłami”, żartobliwe nawiązanie do planowanej, nowej siedziby MOIIB – wszak w tym gmachu „orłów” nie zabraknie.


b_250_170_16777215_0_0_images_stories_20230512Jubileusz_jub06.jpgW imieniu aktywnych działaczy MOIIB zabrała głos Ilona Łącka – Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Po wystąpieniach gości oraz odczytaniu okolicznościowych adresów na scenę zaproszeni zostali laureaci Odznaczeń Honorowych, przyznanych za propagowanie wzorowej postawy Inżyniera jak również wieloletnią praca na rzecz budownictwa.

Więcej zdjęć na Facebooku - > https://www.facebook.com/MazowieckaOIIB

Film z wydarzenia na YouTube - > https://youtu.be/USpVg6dqDEg

b_250_170_16777215_0_0_images_stories_20230512Jubileusz_jub08.jpgb_250_170_16777215_0_0_images_stories_20230512Jubileusz_jub11.jpg