ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_0_0_images_DniOtwarte_spotkanie.jpgW dniu 04.08.2023 r. w siedzibie MOIIB odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Przewodniczący Rady MOIIB Roman Lulis , Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB Ilona Łącka , Aleksandra Gajewska Poseł na Sejm IX Kadencji, Piotr Jaworski Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. oraz pracownice Biura MOIIB.
Podczas spotkania omówiono sprawy związane z organizacją III Edycji akcji Dzień Otwarty pn. „Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu - porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa”, planowanego na 10 października 2023r. Pani Poseł zadeklarowała swoją pomoc przy organizacji uroczystego otwarcia akcji w siedzibie Prezydenta M. St. Warszawy zaś Pan Prezes zadeklarował zorganizowanie punktu konsultacyjnego w siedzibie TBS Warszawa Północ. Dziękujemy za zaangażowanie i miłe spotkanie.