ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Kilkanaście obiektów na niemal 12sto hektarowym terenie budowy o wartości 670 mln zł.(https://www.zajezdniaannopol.pl/opis-inwestycji.html ).

Zapraszamy na wizytę na budowie Zajezdni tramwajowej Annopol w Warszawie. Zajezdnia zajmie powierzchnię niemal 12 hektarów. Hala postojowa umożliwi garażowanie 152 wagonów tramwajowych o dł. prawie 33 m każdy. W ramach inwestycji powstanie 55 torów o łącznej długości 14,25 km. Inwestycja jest częścią zadania „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą” o wartości 1 205 332 411,78 zł

Aktualnie prowadzone prace:

W pasie drogowym objętym decyzją ZRID wykonywana jest przebudowa układu torowego m.in.: wykonanie płyt betonowych, ułożenie szyn torowiska, montaż sieci trakcyjnej.  Prowadzone są również prace związane z infrastrukturą podziemną m.in. sieć kanalizacyjna, kable zasilające, sieci teletechniczne. Od strony portierni przyszłej zajezdni (Bud. 7a) wykonywane są maty antywibracyjne wraz z wykonaniem zbrojenia pod przyszłe płyty betonowe torowiska.  

W ramach Budynku nr 2 (Budynek administracyjny) kontynuowany jest montaż systemu elewacji oraz jednocześnie wykonywane są instalacje teletechniczne oraz elektryczne na poziomie „-1”. Jednocześnie trwają prace związane z wykonywaniem tynków w pomieszczeniach.

W ramach Budynku nr 3 (Hala postojowa) trwa układanie tłucznia oraz podkładów pod szyny wewnątrz hali oraz wykonywany jest montaż konstrukcji pod przyszłe poziome pasma świetlne na dachu.

W ramach Budynku nr 4 (Budynek podstacji trakcyjnej i pogotowia energetycznego) wykonano posadzkę w budynku. Aktualnie trwa montaż podkonstrukcji pod elewację budynku.

W ramach Budynku nr 5 (Budynek pogotowia sieciowego i torów) trwa montaż płyt elewacyjnych na całym budynku. Kontynuowany jest także montaż systemu wentylacji, instalacji kanalizacji, instalacji hydrantowej, instalacji teletechnicznej na piętrze oraz montaż instalacji podposadzkowej.

Budynek nr 6 (Wiata garażowa) zamontowano blachę trapezową dachu.

W ramach Budynku nr 8 (Budynek garażowy) trwa montaż podkonstrukcji pod elewację ścian oraz attyk.

W ramach Budynku nr 9 (Budynek lakierni, garażu pługów i wagonów powypadkowych) wykonywana jest elewacja z blachy sinusoidalnej. Kontynuowane są prac związane z montażem stolarki okiennej oraz rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej.

W ramach Budynku nr 10 (Budynek czyszczenia i mycia) oraz Budynku 11 (Budynek gruntownego czyszczenia i mycia wagonów wraz z torem prób i myjniami) wykonano w części podbudowę torowiska na torze prób oraz wykonywane jest połączenie toru prób z budynkiem 1C.

W ramach Obiektu nr 16 (Zbiornik retencyjny) wykonywane jest zabezpieczenie wykopu poprzez wykonanie ścianek szczelnych. Rozpoczęto wykonywanie przesłony poziomej dna wykopu metodą jet grouting.

Harmonogram spotkania:

- 8.45 spotkanie w biurze budowy

- szkolenie bhp oraz informacje o budowie

- wejście na budowę

- zakończenie spotkania

Data 11.10.2023 godzina 8.45 - przewidywane zakończenie 12.00.

Z uwagi na utrudnienia w dojeździe z uwagi na roboty drogowe prośmy odpowiednio wcześniej przybyć na miejsce zbiórki. Skrzyżowanie ulic Annopol i Inowłodzkiej jest zamknięte. Sugerowany dojazd od ul. Marywilskiej następnie skręt w ul. Odlewniczą, następnie w prawo w ul. Annopol. Sugerujemy jednak skorzystanie ze zorganizowanego transportu spod siedziby MOIIB ul. 1 Sierpnia 36B.

Podczas zapisywania należy określić, czy chcą Państwo skorzystać ze zorganizowanego transportu spod siedziby MOIIB (1 Sierpnia 36B) czy wolą Państwo transport we własnym zakresie. Zorganizowany transport startuje spod siedziby MOIIB oraz po wizycie na budowie wraca pod siedzibę MOIIB na 1 Sierpnia 36B.

Miejsce zbiórki – dla zorganizowanego transportu – przed wejściem do budynku MOIIB ul. 1 Sierpnia 36B Warszawa GODZINA 7.45

Uwaga bezpośrednio przed Budynkiem MOIIB jest strefa parkowania https://maz.piib.org.pl/aktualnoci/1474-strefa-parkowania, polecamy parkować na głównej ulicy.  

Miejsce zbiórki – dla własnego transportu- zgodnie z załączoną mapką Segro Business Park ul. Annopol 4a pod budynkiem G.  GODZINA 8.40   Sugerowany dojazd od ul. Marywilskiej następnie skręt w ul. Odlewniczą, następnie w prawo w ul. Annopol, następnie skręt w lewo na teren Segro Business Park, dalej zgodnie z załączoną mapką.

b_250_170_16777215_0_0_images_MAPA_ANNOPOL.jpg

GPS do miejsca zbiórki na terenie Segro Buisness Park  52.300787, 21.022603

Od uczestników wymagane jest posiadanie butów BHP – brak może spowodować odmówienie wejścia na obiekt. Kaski i kamizelki zostaną udostępnione przed organizatora .  

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do zapisów: https://maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawodowe/wyjazdy-techniczne/wyjazd-techniczny-na-budowe-zajezdni-tramwajowej-annopol-w-warszawie/individual-registration