ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Prezydium Rady Okręgowej informuje, że z dniem 1 grudnia 2023r roku dla wszystkich czynnych członków naszej Izby oraz dla pracowników naszej Izby zorganizowany został program Asysta Prawna Premium.

Usługa Asysta prawna Premium jest bezpłatna dla członków i pracowników naszej Izby, nie wymaga indywidualnego zgłoszenia przystąpienia do programu.

Usługa obejmuje pomoc prawnika lub mediatora w następujących obszarach życia zawodowego lub/i życia prywatnego:

 

Prawa i obowiązki stron w umowach ubezpieczenia - wsparcie prawne w procesie likwidacji szkody

dotyczące ubezpieczeń:

  • obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa, w tym grupowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej organizowanych dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczeń na życie,
  • ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych
  • obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania pojazdu mechanicznego (OC),
  • dobrowolnych ubezpieczeń z tytułu posiadania pojazdu mechanicznego (Auto Casco).

 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów – wsparcie w organizacji przeprowadzenia mediacji w sferach:

  • życia zawodowego Uprawnionego,
  • życia prywatnego Uprawnionego.

 

Pomoc jest zorganizowana:

- telefonicznie :                 +48 22 118 88 67 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 21:00)

- e-mailem:                        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (24H)

Dodatkowe informację oraz regulamin świadczenia usługi „Asysta prawna Premium”: https://maz.piib.org.pl/dla-czlonkow/asysta-prawna-premium