ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Organizatorzy 21. Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA 2024 i 31. Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2024
zapraszają do udziału w 11-stu specjalistycznych szkoleniach i warsztatach
Warszawa, 31 stycznia - 2 lutego 2024

   

TEMATYKA
szkoleń dostosowana została do potrzeb instalatorów, projektantów, kierowników robót, inspektorów nadzoru, przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców różnego rodzaju obiektów komercyjnych i przemysłowych.

 


OBEJMUJE
problematykę związaną z szeroko pojętą elektrotechniką, energetyką, teletechniką, OZE i oświetleniem oraz sprawy prawne związane z odstępstwami i zmianami w dokumentacji, uzyskiwaniem wymaganych pozwoleń, a także problemy ze składaniem oświadczeń, podpisów i dokumentów dotyczących uprawnień.

 


ZOSTAŁA
specjalnie dostosowana do aktualnych potrzeb wynikających z obecnej sytuacji gospodarczej, jak i ogromnej ilości zmian w przepisach. 

 

Udział w szkoleniach wymaga indywidualnego zarejestrowania się.
Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ