ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Prowadzącą Forum

Ilona Łącka – Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB

 

 

Trzy panele:

1. 13:30-14:15 Kobieta w administracji państwowej i samorządzie terytorialnym

Urszula Chrzanowska – Naczelnik Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim

Anna Fabisiak - Zastępca Wójta Gminy Michałowice

Elżbieta Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Administracji w Wołominie

Urszula Kowalewska – Miasto Pruszków

Anna Majchrzak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st Warszawy

 

2. 14:30-15:15 Kobieta w nadzorze budowlanym i samorządzie zawodowym

Elżbieta Bryła-Kluczny - Skarbnik Krajowej Rady PIIB, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej SLK OIIB

Marzena Dębowska - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Katarzyna Jeleniewicz - Członek Komisji ds. Członkowskich, Komisji ds. BIM i cyfryzacji w budownictwie, Komisji ds. informacji i mediów społecznościowych MOIIB

Katarzyna Linowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku

 

3. 15:30-16:15 Kobieta w edukacji i firmie budowlanej

Wioletta Jackiewicz-Rek – Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Małgorzata Król-Gawrońska – Drogrem Sp. z o.o.

Sylwia Lulis – MKL BUD

Natalia Nąć - Samorząd Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Monika Szczygieł-Gołębiewska – PORR S.A