ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_0_0_images_stories_13zjazd_ZJAZD_01330.JPG26 kwietnia 2024 r. odbył się w Warszawie XXIII Zjazd Sprawozdawczy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 96 spośród 130 uprawnionych delegatów reprezentujących ponad 17,5 tysiąca czynnych zawodowo inżynierów i techników budownictwa województwa mazowieckiego.

Obrady otworzył Przewodniczący OR MOIIB, Roman Lulis. Witając  zebranych podziękował za liczne uczestnictwo i życzył owocnych obrad. Delegaci zaakceptowali propozycję kol. Lulisa i powierzyli prowadzenie obrad kol. Radosławowi Cichockiemu.

b_250_170_16777215_0_0_images_stories_13zjazd_ZJAZD_2.JPGPo wyborze Komisji zjazdowych, głos zabrał kol. Roman Lulis. Podsumował wykonywaną bez zahamowań działalność związaną z realizacją ustawowych i statutowych zadań postawionych przed Samorządem. Szczególną uwagę poświęcił wydarzeniom stanowiącym powód do dumy z aktywności Mazowsza. Jest to organizacja, cieszących się zainteresowaniem, spotkań z mieszkańcami miast i gmin Mazowsza w ramach cyklu Usprawnianie procesu inwestycyjnego. Kolejnym jest, znacznie rozszerzona w 2023 roku, edycja cieszącego się wzrastającym zainteresowaniem Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa, w którym nasi fachowcy udzielają bezpłatnych porad z zakresu Prawa budowlanego i procesu realizacji budowy. Kol Przewodniczący podkreślił również, że  organizowane wspólnie z innymi Izbami Okręgowymi coroczne Regionalne Forum Inżynierskie istotnie sprzyja wzbogacaniu współpracy.  W ubiegłym roku nawiązaliśmy bliski kontakt ze Stowarzyszeniem Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, który zaowocował podpisaniem porozumienia nakreślającego zakres i formy współdziałania.

Rozwijamy współpracę z wydziałami budowlanymi uczelni technicznych, wspieramy konkursy prac dyplomowych z zakresu budownictwa. W trosce o przyszłe kadry w budownictwie wspieramy działalność studenckich kół naukowych. Popularnością cieszą się zajęcia poza zawodowe. Uczestniczymy w zawodach sportowych organizowanych przez inne Izby Okręgowe, organizujemy rozgrywki ligi siatkówki, brydża sportowego, strzelectwa sportowego, zawody pływackie „Masters”. Wszystkie te wydarzenia integracyjne  przyczyniają się do  cementowania środowiska.

b_250_170_16777215_0_0_images_stories_13zjazd_ZJAZD_1.JPGGościem XXIII Zjazdu MOIIB był Mariusz Dobrzeniecki, Prezes PIIB:
„Zaproszenie na Zjazd MOIIB przyjąłem z radością” podkreślając w ten sposób bardzo dobrą współpracę z Mazowiecką Okręgową Izbą i zaangażowanie jej członów w prace Krajowej Izby. Podsumowując działalność PIIB w roku 2023 przypomniał o nieustającym zaangażowaniu władz krajowych w obronę zawodu inżyniera budownictwa. Towarzyszący nam niepokój, jaki w naszym środowisku wzbudzają ciągłe propozycje zmian w Prawie Budowlanym, nie zwalnia z obowiązku zachowania czujności. Dzięki szybkiej reakcji naszego samorządu udało się powstrzymać niekorzystne zmiany w odniesieniu do zawodów w budownictwie. Będziemy proponować i próbować przekonywać ustawodawców do rozwiązań korzystnych dla uczestników procesu budowlanego. Musimy zachować jedność środowiska. „My nie walczymy – bronimy dobrych pomysłów, dobrych rozwiązań”. Zaproponowaliśmy utworzenie samodzielnego Ministerstwa Budownictwa. Uważamy, że po tylu latach przypisywania nas do różnych resortów, zasługujemy na samodzielny. Jako bardzo dobrą inicjatywę Prezes Dobrzeniecki uznał zorganizowanie, po raz pierwszy w historii, własnego stoiska w ramach targów BUDMA 2023. Cieszyło się ono niespodziewanie dużym zainteresowaniem.

Na zakończenie wystąpienia Prezes podkreślił apolityczność samorządu inżynierów budownictwa, jesteśmy gotowi współpracować z każdą władzą.

b_250_170_16777215_0_0_images_stories_13zjazd_ZJAZD_839686401532512_7824140953092634784_n.jpgZasłużeni działacze MOIIB otrzymali z rąk Prezesa Mariusza Dobrzenieckiego i Przewodniczącego Romana Lulisa, Złote i Srebrne Odznaki Honorowe PIIB.

W drugiej części obrad delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności w roku 2023, a podsumowanie działalności Okręgowej Rady przedstawił, z upoważnienia Przewodniczącego Romana Lulisa, Sekretarz OR Andrzej Wasilewski.

Zjazd zdecydowaną większością głosów udzielił OR absolutorium za rok 2023.

Andrzej Wasilewski
Sekretarz OR MOIIB