ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_0_0_images_EGZAMIN2024_05_01701.jpg24 maja odbył się egzamin pisemny na uprawnienia budowlane.
Łącznie do egzaminu podeszło 525 osób, z czego 477 osób uzyskało wynik pozytywny, co stanowi ponad 90% ogółu zdających.
W poszczególnych specjalnościach wyniki prezentują się następująco:
- specjalność konstrukcyjno-budowlana: liczba osób zdających: 237, pozytywny wynik testu: 89,87%
- specjalność inżynieryjno-drogowa: liczba osób zdających: 50, pozytywny wynik testu: 90%
- specjalność inżynieryjno-mostowa: liczba osób zdających: 21, pozytywny wynik testu: 90,48%
- specjalność inżynieryjno-kolejowa (KOB): liczba osób zdających: 5, pozytywny wynik testu: 100%
- specjalność inżynieryjno-kolejowa (SRK): liczba osób zdających: 14, pozytywny wynik testu: 92,86%
- specjalność inżynieryjno-hydrotechniczna: liczba osób zdających: 4, pozytywny wynik testu: 100%
- specjalność inżynieryjno-kolejowa (SRK): liczba osób zdających: 14, pozytywny wynik testu: 92,86%
- specjalność instalacyjno-telekomunikacyjna: liczba osób zdających: 14, pozytywny wynik testu: 100%
- specjalność instalacyjno-sanitarna: liczba osób zdających: 126, pozytywny wynik testu: 91,27%
- specjalność instalacyjno-elektryczna: liczba osób zdających: 54, pozytywny wynik testu: 90,74%
Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu testowego