ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia  01.07.2024r. następuje zmiana siedziby MOIIB BT Radom.

Nowy adres:

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Terenowe w Radomiu

Struga 26/28 pok. 4, 26-610 Radom