ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_0_0_images_rozdanie202402.jpg8 lipca nasi reprezentanci: Przewodnicząca OKK Pani Ilona Łącka, Przewodniczący MOIIB Pan Roman Lulis, Pan Artur Giziński – z-ca Przewodniczącego OR MOIIB, Pan Tomasz Zakrzewski – z-ca Przewodniczącego OR MOIIB, Pan Daniel Opoka – Skarbnik MOIIB, Pan Andrzej Wasilewski - Sekretarz MOIIB oraz Pan Ryszard Rak – Rzecznik-Koordynator OROZ MOIIB wzięli udział w uroczystości wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, która odbyła się w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej przy ul. Jasnej 1 w Warszawie.

Wśród gości wydarzenia znalazło się wiele znamienitych osobistości w tym m.in.:
Pani Jolanta Hibner - Senator RP XI kadencji, Posłanka do Parlamentu Europejskiego VII kadencji
Pan Adam Krzemiński - Poseł na Sejm RP X kadencji
Pani Dorota Cabańska - Główna Inspektor Nadzoru Budowlanego
Pan Rafał Rajkowski - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
Pan Rafał Miastowski - Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Pan Wiesław Kołodziejski - Prezes Zarządu Mazowieckiego Fundusz Poręczeń Kredytowych
Pani Marzena Dębowska - Mazowiecka Wojewódzka Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Pani Katarzyna Matusz - z-ca Mazowieckiej Wojewódzkiej Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie Pani Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa - Wiceminister budownictwa w latach 2006-2008, Sekretarz Komitetu Narodowego FSNT-NOT ds. Engineers Europe, Członkini Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Gospodarki Energetycznej, Członkini Okręgowej Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Pan Szymon Piechowiak - Zastępca Dyrektora Biura Generalnego Dyrektora GDDKiA
Pani Elżbieta Łaniewska - Radna m.st. Warszawy
Pani Aneta Konieczna - Dyrektor Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy
Pan Andrzej Cegła - Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie
Pan dr hab. inż. bud. arch. prof. WAT Adam Baryłka – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych
Pani dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek – Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Pan Andrzej Englert - Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich oddziału warszawskiego
Pan Włodzimierz Bielski - Przewodniczący Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej oddziału warszawskiego
Pani Grażyna Lendzion - Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddziału w Warszawie
Pan Mieczysław Grodzki – Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej
Pan prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda  - Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Pan Daniel Perkowski – Inżynier Sprzedaży w Hydro-Vacuum S.A. (fundator nagród dla najlepiej zdających egzamin na uprawnienie budowlane).


b_250_170_16777215_0_0_images_rozdanie202403.jpgSerdecznie gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali uprawnienia i dziękujemy za wspólne celebrowanie tego wyjątkowego dnia.