ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/140328olimpiada/IMG_0367.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/140328olimpiada/IMG_0367.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/140328olimpiada/IMG_0358.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/140328olimpiada/IMG_0358.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/140328olimpiada/IMG_0355.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/140328olimpiada/IMG_0355.jpg'

IMG_0367.jpg28 marca 2014 w Zespole Szkół Architektoniczni-Budowlanych i Licealnych im Stanisława Noakowskiego, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom zawodów okręgowych XXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Organizatorami tego wspaniałego konkursu są Komitet Okręgowy Olimpiady i Dyrektor Zespołu Szkol im Noakowskiego. Spośród uczestników wyłoniono w trybie konkursowym dziewięciu laureatów nagród, pięcioro wyróżniono. Nasza Izba patronuje temu przedsięwzięciu sponsorując główna nagrodę oraz upominki dla opiekunów finalistów tej rywalizacji.

IMG_0358.jpgOgólnopolski finał będzie miał miejsce w Lublinie. Nasz Kolega Roman Lulis jest jednym z animatorów całej akcji od wielu już lat. Również w tym Roku uczestniczyć będzie w procedurze finałowej, wraz z animatorka tej rywalizacji z ramienia Komitetu Okręgowego Panią Mirosławą Popek, niewątpliwą duszą całego przedsięwzięcia. W Komitecie Okręgowym pracuje stale członek prezydium Rady MOIIB Stanisław Wojtaś. W imieniu naszego Przewodniczącego Mieczysława Grodzkiego, który nie mógł uczestniczyć w uroczystości, nagrody i upominki wręczyli z-ca przew. Jerzy Kotowski i dobry duch tej imprezy w naszej Izbie kol Roman Lulis. Nagroda MOIIB przypadła w udziale zwycięzcy uczniowi IV klasy Bartoszowi Szymańskiemu. IMG_0355.jpgSzczególnie sympatyczny był moment wręczania upominków opiekunom. Pierwszy z nich Pan Włodzimierz Rodziewicz został nagrodzony owacją na stojąco przez zgromadzoną młodzież. Z podobnym aplauzem spotkał się Pan Sylwester Garbowski wyróżniony przez Panią Dyrektor Jolantę Pindelską nagrodą specjalną. Nagrodzeni otrzymali certyfikaty dwóch uczelni, których rektorzy byli obecni na uroczystości, mianowicie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania z Warszawy oraz Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu , uprawniające do swobodnego dostępu na studia.


Lista pozostałych nagrodzonych i wyróżnionych:

Drugie miejsce - Piotr Tyc - uczeń klasy trzeciej Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych. Nagrodę – tablet, ufundował organizator olimpiady Politechnika Warszawska

Trzecie miejsce -Jarosław Gmurczyk - uczeń czwartej klasy Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych, a nagrodę ufundował Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Uczniowie zakwalifikowani na Zawody Centralne olimpiady to:

Adrian Wyszyński z Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych,

Kamil Motyka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim,

Mateusz Perka z zespołu Szkól Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych,

Mateusz Ropiński z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 w Łodzi,

Filip Kawęcki z Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych

Łukasz Dobrzyński z Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim.

Wsród opiekunow wyróżnionych uczniów nagrodzono oprócz wymienionych wyzej nauczycieli:

Panią Beatę Suma z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim,

Panią Krystynę Kiedrzyńską - z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 w Łodzi

Panią Ewę Bujalską z Zespołu Szkół Nr1 w Mińsku Mazowieckim.