ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/150310budma/sala.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/150310budma/sala.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/150310budma/dzien_drugi.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/150310budma/dzien_drugi.jpg'

sala.jpgW dniach 10-13.03.2015 r. w Poznaniu pod patronatem ministrów Gospodarki oraz Infrastruktury i Rozwoju, odbyły się dwudzieste czwarte Międzynarodowe Targi Architektury i Budownictwa BUDMA 2015 z prezentacją ok 1000 wystawców.


10 i 11 marca tradycyjne Dni Inżyniera Budownictwa zorganizowane przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa i MTP, pod kierownictwem. przewodniczącego Rady WOIIB Włodzimierza Drabera, zgromadziły licznych wybitnych przedstawicieli nadzoru budowlanego, samorządu terytorialnego, stowarzyszeń zawodowych i naukowych.
dzien_drugi.jpgPodsekretarz Stanu MIR Paweł Orłowski był referentem dla ok 200 słuchaczy, zmian planowanych w Prawie budowlanym, które wejdą w życie w czerwcu br. Kolejny mówca Główny INB Robert Dziwiński przestawił zakres nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych, wynikający z wejścia w życie stosownego Rozporządzenia UE, obowiązującym w Unii Europejskiej. Rozwój prac nad kodeksem Budowlanym prezentował członek Komisji Kodyfikacyjnej PB Wojciech Jacyno. Dyskusja tradycyjnie odbyła się bez udziału prelegentów. Kolejnym tematem tego dnia były: „Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych o prace projektowe i realizacje w trybie „zaprojektuj i buduj”. W środę 11marca, panele dyskusyjne poświęcone były wykorzystaniu technologii BIM w projektowaniu wykonawstwie i użytkowaniu obiektów kubaturowych i liniowych.

12 i 13 marca w ramach VI Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego odbyły się liczne dyskusje poświęcone właściwemu gospodarowaniu zasobami energetycznymi

Targi były okazją do ogłoszenia wyników Konkursu „MURATORA” DOM Dostępny 2021, dotyczącego opracowania projektu domu jednorodzinnego zapewniającego standardy zużycia energii, obowiązujące od 2021 r. Uczestnikom narzucono wymaganie, ograniczenia kosztów budowy do 500 tys.zł. Na konkurs wpłynęły 64 prace. Przyznano nagrodę główną dwie drugie oraz sześć wyróżnień honorowych. Projektanci proponowali ciekawe rozwiązania z całą gamą wyrobów budowlanych, niekiedy sięgając nawet po słomę i glinę.

Relacje z Targów czytelnicy mogą znaleźć na stronie internetowej PIIB.