ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_jubileusz.jpg17 marca 2015 r. z 9-cio dniowym zaplanowanym opóźnieniem, obchodzono na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej Jubileusz 85 lecia urodzin prof. Zbigniewa Grabowskiego, pierwszego Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dziś jej Honorowego Prezesa.

 

Nie zapominamy, że Profesor jest członkiem naszej mazowieckiej Izby, pierwszym przewodniczącym Rady MOIIB. To od nas delegaci I-ego krajowego Zjazdu zabrali Profesora wybierając Go Prezesem Rady Krajowej. Jest byłym rektorem Politechniki Warszawskiej, wybitnym polskim uczonym w zakresie geotechniki. Nic więc dziwnego, ze piękny Jubileusz uczcili bardzo licznie przedstawiciele warszawskich uczelni, samorządu zawodowego, szerokie grono reprezentantów licznych instytucji, związanych z nauką i budownictwem.

Odczytano list gratulacyjny od wicepremiera Janusza Piechocińskiego, rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, udekorował Profesora Złotym Medalem Politechniki Warszawskiej, a okolicznościowe adresy gratulacje i życzenia z upominkami przekazywali m. in. sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, Prezes Rady Krajowej Andrzej Dobrucki , dziekan Wydzialu Inżynierii Lądowej prof. Henryk Zobel. W naszym imieniu ciepłe słowa od całej naszego mazowszańskiego grona przekazał nasz przewodniczący Mieczysław Grodzki.

Życzymy Panu Profesorowi zdrowia i wielu lat aktywności w działaniach wśród nas na rzecz inżynierskiego środowiska.

Więcej znajdą czytelnicy w najbliższym numerze „IM”