ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/150520miedzyzdroje/konf01.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/150520miedzyzdroje/konf01.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/150520miedzyzdroje/konf02.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/150520miedzyzdroje/konf02.jpg'

konf01.jpg20-23 maja odbyła się już XXVII Konferencja naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane” której organizatorami są: Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecińskiemu Oddziałowi PZITB, a wspierającym Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Patronat sprawował, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitet Nauki PZITB.

 

Nowością był fakt, że po raz pierwszy w historii konferencję objął honorowym patronatem Amerykański Instytut Betonu (ACI), którego przedstawiciel pan Andrzej S. Nowak uznał tę konferencję jako jedną z najlepszych na świecie. O znaczeniu konferencji niech świadczy zgłoszenie ok. 500 uczestników i patronat medialny 20 czasopism.

Otwarcia dokonała przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego prof. Maria Kaszyńska, a następnie głos zabierali przedstawiciele współorganizatorów konferencji: przewodniczący KILiW PAN prof. Wojciech Radomski –, Pezes PIIB - Andrzej Dobrucki, przewodniczący KN PZITB - prof. Andrzej Łapko –, prezes PZITB- Ryszard Trykosko –, dyrektor ITB - dr inż. Marcin Kruk –, przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji prof. Kazimierz Flaga –, Rektor ZUT w Szczecinie prof. Włodzimierz Kiernożycki –oraz ambasador ACI prof. Andrzej Nowak.

Obrady i dyskusje dotyczyły tematów: budownictwo ogólne, diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji, geotechnika, konstrukcje stalowe, konstrukcje żelbetowe, materiałowe przyczyny awarii i metody napraw konstrukcji, mosty i drogi.

Merytoryczna wartość konferencji i jej wszechstronny charakter, mógł być zaprezentowany uczestnikom, jedynie w formie bardzo obszernego opracowania(1000stron), wydanego pod tytułem roboczym „Zapobieganie, diagnostyka, naprawy , rekonstrukcje”. Opublikowane zostały tam wszystkie referaty nadesłane na konferencję, a wydawnictwo przekazane uczestnikom.

W trakcie konferencji zaprezentowało się 30 polskich firm budowlanych. Zagranicznymi uczestnikami Konferencji byli przedstawiciele Holandii, Japonii Kanady, Libii, USA, Niemiec i Włoch.

konf02.jpgW chwilach wolnych organizatorzy zapewnili uczestnikom możliwość zwiedzania okolic zaś do niezapomnianych wrażeń należy zaliczyć wieczór w Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza. Zwiedzanie Szczecina było połączone z koncertem w obiekcie, który zdobył architektonicznego oskara w postaci nagrody Miesa van der Rohe – i nagrody Prezydenta RP. Należy życzyć organizatorom konferencji aby ich wola służenia polskiemu budownictwu i polskim budowlańcom zrealizowała się za następne dwa lata, w Międzyzdrojach następną, już XXVIII konferencją.