ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_stories_DSC_0025.jpgDnia 21.05. odbyła się V Konferencja Szkoleniowa Ochrony Przeciwpożarowej w Obiektach Budowlanych. Jak zwykle ta ważna tematyka budzi znaczne zainteresowanie. Po oficjalnym otwarciu uczestnicy przemieścili się do sal tematycznych tj elektrycznej i instalacyjnej. W części elektrycznej w sesji pierwszej zajmowano się: zasilaniem podstawowym i rezerwowym urządzeń przeciwpożarowych i serwerowni; zagrożeniami wynikającymi ze spalania izolacji kabli i przewodów elektrycznych; zasilaczami bezprzerwowymi UPS; W sesji drugiej tematyka obejmowała ; niezawodność zasilania przemiennym i stałym napięciem gwarantowanym; oświetleniem awaryjnym, wytrzymałością ogniową kabli; sygnalizatorami optycznymi. W sesji trzeciej referenci podjęli tematy detekcji gazów toksycznych i wybuchowych; sterowaniem oddymiania; systemami zabezpieczenia serwerowni. W ostatniej części zajęto się ochrona stacji transformatorowych i zespołów prądotwórczych oraz sposobami ochrony instalacji funkcjonujących w czasie pożaru.

W Sali „Instalacyjnej” w sesji pierwszej referaty obejmowały zagadnienia wentylacji w czasie pożaru w obiektach logistycznych; garażach, tunelach drogowych, a także odpornością ogniową wentylatorów pracujących w systemach oddymiania. W kolejnej sesji prezentowano nowe kierunki rozwiązań systemów wentylacji pożarowej oraz wskazania firmowe dotyczące doboru wentylatorów i zabezpieczeń izolacji ogniochronnych. Na koniec wysłuchano polemicznego referatu dotyczącego stosowanych w kraju standardów na tle rozwiązań europejskich. Omawiano też kwestie detekcji gazów w kontekście rozwiązań instalacyjnych. Na koniec w referacie mającym charakter podsumowujący zajęto się zagadnieniami integracji systemów elektrycznego sterowania i zasilania, skutecznych dla systemów wentylacyjnych. Poświęcono również wiele uwagi przepisom dotyczącym odbiorów instalacji p pożarowych.

Koleżanki i Kolegów zajmujących się zawodowo poruszonymi na konferencji zagadnieniami, zachęcamy do śledzenia podobnych inicjatyw w przyszłości. Nasza Izbę, na tym spotkaniu, poza uczestnikami-członkami MOIIB, reprezentował z-ca przewodniczącego Roman Lulis.