ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/150807/150807rozdanie 019.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/150807/150807rozdanie 019.jpg'

150807rozdanie 019.jpgPo wiosennej sesji egzaminacyjnej w dniach 6 i 7 sierpnia odbyły się uroczystości przekazania młodym inżynierom dokumentów uprawniających do samodzielnego uprawiania zawodów niezbędnych w Budownictwie. Tym razem kandydaci solidnie popracowali i w ślad za tym przyszły wyniki o kilka procent lepsze niż w sesji jesiennej. W sumie zdało egzaminy i uzyskało uprawnienia w lipcu br. 86, 2 % zdających tj. - 482 osoby.

 Ze względu na ilość uzyskanych uprawnień, trzeba było wyznaczyć aż trzy terminy uroczystości wręczenia dyplomów młodym „oficerom budownictwa”.

Mieczysław Grodzki, przewodniczący Rady Okręgowej witał inżynierów i gości.

Pogratulował pomyślnych wyników egzaminów i życzył im sukcesów zawodowych.

Następnie Eugeniusz Koda, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej przedstawił wyniki egzaminów, podkreślając, że mimo podniesionej poprzeczki wymagań, odnotowano lepsze przygotowanie inżynierów. „Zapewne młodzi adepci wyciągnęli wnioski z doświadczeń swoich i kolegów” - stwierdził.

Gośćmi wręczającymi uprawnienia u boku naszego przewodniczącego M. Grodzkiego i zastępcy R. Lulisa, byli: Jagoda Miszewska - dyrektor Biura Wojewody Mazowieckiego, Maria Szwałko, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim i Andrzej Roch Dobrucki, prezes Rady Krajowej

Szerzej o tych wydarzeniach piszemy w Inżynierze Mazowsza, natomiast nasze nowe Koleżanki i nowi Koledzy mogą znaleźć się w towarzystwie wręczających uprawnienia w obszernej galerii pamiątkowych zdjęć.

Galerie: Dn 6.09 godz: 11.00, Dn 6.09 godz: 15.00, Dn 7.09.