ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 150904 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 150904 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Przewodniczący Rady MOIIB Mieczysław Grodzki powitał serdecznie przybyłych dostojnych Gości, licznych przedstawicieli organów naszej izby i pracowników biura. W przemówieniu charakteryzującym przebieg działalności mazowieckiego samorządu w ostatnim roku podkreślił, że reprezentując środowisko budowlanych Mazowsza mamy prawo być dumni z roli i miejsca, jakie przypadło nam spełniać w życiu regionu.

 

Pracuje tu, co siódma osoba zatrudniona w krajowym Budownictwie; wydatkowana jest, co szósta złotówka, przeznaczona w kraju na inwestycje, modernizacje i remonty. Mówiąc o wynikach sesji egzaminacyjnych, zainteresowaniu podnoszeniem kwalifikacji, czytelnictwie, właściwym doborze tematów szkoleniowych o licznych i owocnych kontaktach z uczelniami i kołami studenckimi, wreszcie o inicjatywach integracyjnych, wycieczkach technicznych, stwierdził, że mamy powód do satysfakcji. Przewodniczący wspomniał też o trudnościach w oddziaływaniu samorządu na kształtowanie legislacji gospodarczej. Działamy intensywnie w gminach pobudzając do dyskusji o sposobach uproszczeń w realizacji procesów inwestycyjnych. Jednym z głównych postulatów kierowanych do władz wykonawczych jest reaktywowanie samodzielnego ministerstwa Budownictwa, stwierdził przewodniczący na koniec swojego wystąpienia.

Następnie zabierali głos Goście naszego święta:

Wiceminister Tomasz Jędrzejczak przekazał w imieniu wicepremiera Janusza Piechocińskiego i Marszałka Województwa Adama Struzika, , podziękowania za trud włożony w rozwój budownictwa i gospodarki regionu.

Prezes PIIB Andrzej Dobrucki, życzył budowlanym i ich rodzinom, zrealizowania ambitnych planów zawodowych i godziwych zarobków.

Przewodniczący ZZ”Budowlani” Zbigniew Janowski, na ręce Mieczysława Grodzkiego przekazał „część gorących życzeń”. Wszystkim inżynierom zaś, od załóg budowlanych przekazał „dużo pomyślności w rozwoju firm i Izby, by nie brakowało pracy i wielu życiowych wyzwań w służbie dla gospodarki i mieszkańców.

Szefowa Łódzkiej OIIB Barbara Malec przemawiając w imieniu przybyłych do nas przewodniczących Izb okręgowych Franciszka Buszki, Mariusza Dobrzenieckiego, Adama Raka, przekazała życzenia pomyślności dla mazowieckich Koleżanek i Kolegów.

Nadszedł czas na wyróżnienia.

Odznaczenia honorowe i dyplomy w uznaniu zasług dla rozwoju gospodarki RP, przyznane przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego otrzymali: Zbigniew Grabowski, Zbigniew Kledyński i Tadeusz Gałązka.

Dyplomy z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki przyznane przez Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki, otrzymali: Jadwiga Dłuska, Konrad Włodarczyk, Dariusz Walasek, Daniel Kózka, Marek Ziomka, Tadeusz Gałązka, Jacek Chudziak, Piotr Szymczak, Krzysztof Latoszek i Jan Świerczyński.

Złote Odznaczenia Honorowe PIIB, otrzymały: Renata Bućko i Jadwiga Dłuska zaś Srebrne: Marcin Pisarski, Andrzej Ziomka, Jan Oderkiewicz, Tadeusz Byczot, Jan Wyrębkowski i Krzysztof Gratkowski.

Ogłoszone zostały też nazwiska Złotych Promotorów Budownictwa 2015 r. Zostali nimi: wicepremier Janusz Piechociński i dziennikarz „Gazety Wyborczej” Marek Wielgo.

Dzień Budowlanych jest okazją do rozstrzygnięcia konkursu MOIIB „Firma Inżynierska Mazowsza”. O wynikach piszemy osobno.

Na koniec zwycięzcy cyklu turniejów Brydża sportowego odebrali nagrody honorowe. Są to Andrzej Ziomek Lechosław Piotrowski i Grzegorz Głasek. Puchar przechodni naszego przewodniczącego przejął na najbliższy rok Andrzej Ziomek.

Toast za powodzenie inżynierów i Izby, kończył część oficjalną.

Więcej na temat uroczystości piszemy w numerze 5(57) IM

{gallery}150904{/gallery}