ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/151006zakonczenie/ASD_0261.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/151006zakonczenie/ASD_0261.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/151006zakonczenie/ASD_0212.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/151006zakonczenie/ASD_0212.jpg'

ASD_0261.jpgDniu 6 października rozpoczęliśmy już czwarty cykl turniejów brydża sportowego w którym jak dotychczas przewidziano 12 comiesięcznych rozgrywek sezonu 2015/16 o puchar przewodniczącego MOIIB Mieczysława Grodzkiego. Ranking sezonu 2014/2015 to 304 nazwiska (patrz: http://warsbrydz.pl/wyniki/inne2015/oiib1415.html), z których połowa należy do grupy wiernych uczestników naszych rozgrywek. Udostępniliśmy w 12 turniejach 1518 miejsc, średnie uczestnictwo to 63 pary/turniej. Oznacza to, że spotkania „U INŻYNIERÓW” cieszą się popularnością, i są jednym z dwóch największych co miesięcznych turniejów brydża porównawczego w Warszawie. Październikowe rozgrywki poprzedziło spotkanie o dodatkowym niecodziennym charakterze, poświęcone zakończeniu trzeciego cyklu turniejowego. Tę uroczystą część zaszczycili swoją obecnością honorowy Prezes PIIB prof. Zbigniew Grabowski, członkowie Prezydium Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego: aktualny szef tej organizacji Włodzimierz Chróscik (OIRP), Stanisław Leszek (OIBR), skarbnik WZBS Roman Kowalewicz i oczywiście nasz przewodniczący Mieczysław Grodzki. Zwycięzcy otrzymali statuetki i medale stanowiące honorowe nagrody sezonu. Dekoracji dokonywali Goście z udziałem prowadzącego spotkanie z-cy przew. Rady MOIIB Jerzego Kotowskiego. Wszyscy bohaterowie sportowi wymienieni w ramkach. Honorowe dyplomy otrzymali również uczestnicy wszystkich turniejów sezonu . Specjalne podziękowania skierowano do panów Romana Kowalewicza i sędziego głównego zawodów Arkadiusza Ciechomskiego, podkreślając, że możliwość prowadzenia profesjonalnego turnieju w naszej Izbie zawdzięczamy ścisłej współpracy z Warszawskim Związkiem Brydża Sportowego. Szczególne podziękowania kierujemy do wspomagających organizacje turniejów, państwa Fryszkowskich oraz do niezawodnego kronikarza naszych turniejów p Krzysztofa Siwka, który również na uroczystości zakończenia trzeciego cyklu uwiecznił profesjonalnymi zdjęciami dekoracje naszych najlepszych. Galeria zdjęć poniżej zawdzięczamy p. Krzysztofowi

 

Więcej o wydarzeniu piszemy w najbliższym numerze „Inżyniera Mazowsza”

ASD_0212.jpg

Zwycięzcy kategorii „open”:

 1. Andrzej Ziomek
 2. Andrzej Kondeja
 3. Leszek Bujnowski ex aequo Tadeusz Knap
 4. Jerzy Pęczkowski
 5. Stefan Knothe
 6. Mateusz Stępiński

Najlepsze wyniki Pań (kategoria „open”)

 1. Irena Chodorowska
 2. Jolanta Krogulska
 3. Halina Borewicz

Najlepsi Inżynierowie:

 1. Andrzej Ziomek
 2. Lechosław Piotrowski
 3. Grzegorz Głasek
 4. Dariusz Gelo, ex aequo Adam Łaszczotko

Najlepsi Lekarze:

 1. Krzysztof Makuch
 2. Agnieszka Jończyk
 3. Jerzy Małożewski

Zapraszamy: GALERIA ZDJĘĆ