ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/160202Budma/IMG_0866.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/160202Budma/IMG_0866.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/160202Budma/IMG_0908.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/160202Budma/IMG_0908.jpg'

IMG_0866.jpgW dniach od 2 do 5 lutego odbyły się w Poznaniu Jubileuszowe XXV Targi Budma , najważniejsze spotkanie, środowiska związanego z branżą budowlaną  w Polsce. Wzięło w nich udział około 1000 wystawców z kilkunastu krajów Europy. Głównymi gośćmi targów są przedstawiciele firm wykonawczych, projektanci, handlowcy, inwestorzy. Wśród odwiedzających licznie reprezentowane są Izby Inżynierów Budownictwa i Architektów.

Poza szeroką ofertą materiałów budowlanych ,sprzętu i innych produktów dotyczących branży ,konferencje i sympozja jakie towarzysza targom są miejscem pozyskiwania wiedzy i wymiany doświadczeń, w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Tematyka spotkań nie omija problematyki prawnej związanej z realizacją inwestycji budowlanych.

Od kilku lat istotnym wydarzeniem w trakcie targów są Dni Inżyniera Budownictwa. Są one tradycyjnie organizowane przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, a zaangażowanie przewodniczącego Wielkopolskiej OIIB Włodzimierza Drabera i jego zastępcy Jerzego Srońskiego, widoczne było na każdym kroku.

IMG_0908.jpgW pierwszym dniu wiodącym tematem były zmiany w regulacjach prawnych dotyczących procesu budowlanego. Wizje nowych zasad prezentował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa –Tomasz Żuchowski. W kolejnym dniu dominowały tematy związane z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w budownictwie i innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi. Szeroko omawiane były nowe zasady dotyczące wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych. W obradach uczestniczył po. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Jacek Szer, członkowie kierownictwa izb inżynierów budownictwa z prezesem PIIB Andrzejem Dobruckim i przewodniczącym Rady Mazowieckiej OIIB - Mieczysławem Grodzkim na czele. Wielu członków izby z miejscowej WOIIB było widocznych wśród odwiedzających targi i uczestniczących aktywnie w spotkaniach seminaryjnych.

Wysokie wymagania stawiane przed Polską w zakresie rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych, jest inspiracja do szerokiej i wszechstronnej dyskusji nad problematyka energooszczędności w Budownictwie.Tej tematyce poświęcono dwa odrębne panele dyskusyjne, jeden w ramach programu Dni Inżyniera. Ważny element związany z tym ogromie istotnym zagadnieniem było VII Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego zorganizowane przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej a także obszerny panel dyskusyjny o budynkach pasywnych zorganizowany przez Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny.

Miłym akcentem w trakcie trwania targów były obchody 25-lecia istnienia miesięcznika MURATOR PLUS oraz podobny jubileusz jednego z liderów produkcji wyrobów budowlanych w Polsce firmy FAKRO. Więcej na temat BUDMY napiszemy w najbliższym numerze „IM”