ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_XXIX_OWIUB_005.jpg5 marca 2016 r w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych w Warszawie odbyły się zawody okręgowe XXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, organizowanej z aprobatą  Ministerstwa Edukacji od 1987 roku.

 

Do zawodów okręgowych z 20 szkół województwa mazowieckiego i łódzkiego zgłoszono  84 uczniów. Dla każdego z nich udział w olimpiadzie jest wydarzeniem niezwykle prestiżowym, wymaga znacznego poziomu wiedzy z zakresu  architektury, konstrukcji budowlanych i nowoczesnych technologii budowlanych. Uczestników i ich opiekunów powitała przewodnicząca komitetu okręgowego pani Mirosława Popek oraz dyrektor Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych Pani Jolanta Pindelska, w obecności zastępcy przewodniczącego MOIIB  Stanisława Wojtasia.

W wyniku olimpijskiego konkursu ,do finału zakwalifikowało się 8 uczniów, a  1 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia im nagród, których dzięki sponsorom było 15.

Zwycięzcę ucznia z Zespołu Szkół 1 im. Kazimierza Wielkiego z Mińska Mazowieckiego Daniela Kiszkurno, nagrodą obdarował reprezentant  fundatora, przewodniczący MOIIB  Mieczysław Grodzki. Wśród nagrodzonych tych tradycyjnie męskich zawodów znalazła się reprezentantka płci pięknej.  

Szkoły, których zawodnicy uzyskali najwyższe lokaty i  zostały nagrodzone pucharami to:

I- Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych w Warszawie,

II- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim,

III- Zespół centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ufundowała również nagrody dla nauczycieli, którzy przygotowali  uczniów do udziału w  zawodach. Nagrody wręczał zastępca przewodniczącego MOIIB Stanisław Wojtaś

Finał  Ogólnopolski odbędzie się  w dniach 14-16 kwietnia w Ostrzeszowie.