ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/XV_ZJAZD_0713.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/XV_ZJAZD_0713.jpg'

XV_ZJAZD_0713.jpg9 kwietnia odbył się w Warszawie XV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy MOIIB. Jak co roku ten najważniejszy organ samorządu zawodowego miał za zadanie wysłuchać sprawozdań z działalności organów, zapoznać się z sytuacja finansowa planami na najbliższy rok. Materiały zjazdowe,  zostały  przygotowane z duża starannością i dostarczone delegatom drogą elektroniczną. Skuteczna i wyczerpująca  informacja zaowocowała bardzo sprawnym przebiegiem części formalnej Zjazdu. Delegaci  przyjęli uchwały zatwierdzające sprawozdania Organów Izby i udzielili absolutorium Okręgowej Radzie za jej działalność w roku 2015. W uroczystej części Zjazdu mieliśmy przyjemność wysłuchać wystąpień honorowych gości, informacji o listach i adresach okolicznościowych otrzymanych od zaprzyjaźnionych instytucji. Odbyła się tez dekoracja zasłużonych dla samorządu członków MOIIB Złotymi i  Srebrnymi Odznakami Honorowymi PIIB. Relacje z tej części Zjazdu prezentujemy w załączonej galerii oraz zapraszamy do obejrzenia reportażu z przebiegu Zjazdu.

 

W ramach przygotowania do debaty na temat „Co pomaga, co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa”, planowanej podczas najbliższego Zjazdu Krajowego, decyzją prezydium Rady, podjęto ten temat również na Zjeździe Okręgowym. Otwarcia naszej debaty dokonał Prezes KR PIIB, Andrzej Roch Dobrucki interesującą i inspirującą prezentacją. W rezultacie dyskusji zgłoszono 12 wniosków, z których 10 zostało przez delegatów przyjęte. Ponieważ dotyczą one Prawa budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych, zostaną przekazane do Rady Krajowej PIIB do dalszego procedowania.  Szerzej o Zjeździe piszemy w najbliższym numerze „IM”