ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_kig.jpg12 kwietnia 2016 r Jolanta Łopacińska -zastępca skarbnika Rady wzięła udział w Konferencji poświęconej  „Dostosowaniu programów kształcenia uczelni wyższych do potrzeb pracodawców” Celem konferencji zorganizowanej pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej było zaprezentowanie i omówienie propozycji rozwiązań systemowych, dotyczących tytułowego zagadnienia.

 

Propozycje rozwiązań przedstawili w swoich wystąpieniach profesorowie: Jarosław Płuciennik i Tomasz Czapla z Uniwersytetu Łódzkiego Jacek Goc – z Politechniki Poznańskiej Wojciech Cellary z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Krzysztof Diks i Marcin Wojtkowiak reprezentujący Polskią Komisję Akredytacyjną

Aktualnie bardzo trafne jest szukanie odpowiedzi na pytanie „Jak ukształtować profil absolwenta szkoły wyższej , aby odnalazł się on na rynku pracy i spełnił oczekiwania pracodawców?”.

Potrzeby „biznesu” określono jako uniwersalne – natomiast w obecnym  systemie przyszłe kadry kształcone są „bardzo wąsko”, a konieczne jest kształtowanie umiejętności:   myślenia analitycznego, sprawności w nawiązywaniu kontaktów, tworzenia harmonijnej współpracy, poczucia odpowiedzialności itd. Głos w dyskusji zabrali także przedstawiciel pracodawców, którzy wskazali m.in. na konieczność w dalszym ciągu rozwoju systemu kształcenia dualnego i na  korzyści wynikające ze wykorzystywania praktyków w realizacji programów nauczania.