ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

INFORMACJE ARCHIWALNE:

Składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w roku 2020r., 2021r., 2022r.,  kształtowały się się następująco:

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

roczna składka członkowska, płatna za 12 m-cy-348 zł lub półroczna 174zł

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

– roczna składka członkowska na działalność Krajowej Rady – 72 zł. oraz roczna składka na ubezpieczenie OC -75 zł. Płatne łącznie za cały rok w kwocie 147 zł.

 

Składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w roku 2016r., 2017r., 2018r., 2019r.,  kształtowały się się następująco:

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

roczna składka członkowska, płatna za 12 m-cy-348 zł lub półroczna 174zł

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

– roczna składka członkowska na działalność Krajowej Rady – 72 zł. oraz roczna składka na ubezpieczenie OC -70 zł. Płatne łącznie za cały rok w kwocie 142 zł.

Od 1 stycznia 2015 roku roczną składka na ubezpieczenie wysokości 70 zł (składka bez zmian - zwiększono zakres ochrony). Składka na ubezpieczenie powinna być zapłacona co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia.

W przypadku nadpłaty  druki przelewów  uwzględniają rzeczywistą wysokość salda.

Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie z składką na Izbę Krajową.