ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_0_0_images_debe_2.jpgData MOIIB zaprosiła członków izby na wyjazd techniczny nad Narew wpadającą do Jeziora Zegrzyńskiego, gdzie usytułowana jest działająca od 56 lat Elektrownia Wodna Dębe.
Oprócz funkcji elektrowni wodnej zapewniającej czyste i zdrowe źródło energii, stanowi też zaporę wodną dla Jeziora Zegrzyńskiego oraz most, po którym przebiega droga wojewódzka nr 632.Pomysł budowy stopnia wodnego Dębe powstał w Centralnym Urzędzie Gospodarki Wodnej w latach pięćdziesiątych. Inwestorem była “Bugobudowa”. Prace budowlane rozpoczęto w 1958 roku, a oficjalne otwarcie całego obiektu nastąpiło 22 lipca 1963 roku. Dokumentację techniczną opracowało Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” w Warszawie. Generalnymi wykonawcami były przedsiębiorstwa: Warszawskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego - Inżynieryjnego „Hydrobudowa 1” i „Hydrobudowa 6”.Zbudowano ją przy stopniu wodnym, obejmującym 230-metrową zaporę na rzece Narew. Budynek stanowi element budowli piętrzącej wodę. Jego część podziemna składa się z dwóch bloków żelbetowych. W każdym z nich zamontowane zostały dwa hydrozespoły z turbinami Kaplana o średnicy wirnika 4,8 m. Turbiny są sprzężone z generatorami o mocy 6,25 MVA każdy. W części nadziemnej znajduje się: hala maszyn z pomieszczeniami technologicznymi, nastawnią, rozdzielnią niskiego napięcia oraz halą montażową.

Zapora powoduje powstanie stopnia wodnego o wysokości 5,5 metra. W czasie przyborów w Narwii nadmiar wody jest upuszczany przez znajdujących się tuż obok pięć przęseł jazu.

b_250_170_16777215_0_0_images_2.jpgElektrownia połączona jest z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym pięcioma liniami o napięciu 110 kV poprzez dwa transformatory blokowe o mocy 16 MVA każdy, a jej moc zainstalowana wynosi 20 MW osiągana przy spadzie 5,7 m i przełyku instalowanym turbin 428 m³/s.