ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_stories_20210706NCJB_NCJB1.jpgW Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku (NCBJ) powstaje współfinansowany ze środków Unii Europejskiej projekt o nazwie „CERAD”.
Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie (CERAD) należy do strategicznej infrastruktury badawczej wpisanej na listę Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

b_250_170_16777215_00_images_stories_20210706NCJB_NCJB2.jpgCentrum CERAD składa się z istniejących już elementów infrastruktury Narodowego Centrum Badań Jądrowych, tj. reaktora jądrowego „Maria”, Centrum Informatycznego Świerk oraz Ośrodka Radioizotopów POLATOM. W Centrum CEARAD będą m.in. prowadzone badania w obszarze poszukiwania nowych radiofarmaceutyków do diagnostyki i terapii nowotworów. Zdaniem naukowców zaangażowanych w projekt, połączenie technik izotopowych z molekularnymi markerami stanu chorobowego umożliwi wcześniejsze wykrywanie schorzeń i wdrażanie odpowiednich procedur terapeutycznych. Rozwiązanie to może się stać skuteczną metodą diagnostyki i terapii nowotworów.

b_250_170_16777215_00_images_stories_20210706NCJB_NCJB3.jpgInwestycja CERAD polega na kompleksowym zaprojektowaniu, wybudowaniu, uruchomieniu oraz oddaniu do użytku gotowego obiektu z kompletną infrastrukturą towarzyszącą, instalacjami wewnętrznymi oraz wyposażeniem pracowni. Kluczowym elementem kompleksu będzie cyklotron, czyli urządzenie służącego do przyspieszania cząstek. W przypadku projektu CERAD  chodzi o przyspieszenie protonów i cząstek alfa do energii 30MeV oraz deuteronów do energii 15MeV.

b_250_170_16777215_00_images_stories_20210706NCJB_NCJB4.jpgTrwa realizacja Projektu, a jego finał zaplanowano na 31 grudnia 2022 r.
Kierownikiem Projektu CERAD jest dr hab. inż. Renata Mikołajczak, profesor NCBJ.
Generalnym Wykonawcą jest firma CPOK2 Sp. z o.o. z grupy kapitałowej Control Process SA.

b_250_170_16777215_00_images_stories_20210706NCJB_NCJB5.jpgUczestnicy wyjazdu będą mieli okazję zobaczyć budowę nowych obiektów na potrzeby cyklotronu oraz zaobserwować zasadę działania istniejącego reaktora jądrowego „Maria”.

Data 06.07.2021 godzina 8.15

Miejsce zbiórki: Biuro Przepustek ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk

Z uwagi na obostrzenia jakie panują w kraju od uczestników wymagane jest posiadanie własnych kasków, kamizelek, butów BHP oraz maseczek.  Transport do miejsca zbiórki we własnym zakresie.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  ZAPISY -> https://maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawodowe/warszawa/wyjazdy-techniczne/wyjazd-techniczny-do-narodowego-centrum-badan-jadrowych-w-swierku-otwock/individual-registration

Wymagane jest posiadanie dowodu osobistego do wydania przepustki.

Zdjęcia: źródło POLATOM, Wikipedia