ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

 • ubezpieczanie odpowiedzialności cywilnej wymagane ustawowo  
 • szkolenia stacjonarne branżowe
 • szkolenia internetowe - e-learning oraz on-line
 • szkolenia "miękkie" prezentacje, menadżerskie, negocjacje, zarządzanie czasem
 • czasopisma Inżynier Budownictwa , Inżynier Mazowsza
 • wyjazdy techniczne na terenie Mazowsza i Polski
 • karty sportowe Fitsport, Fitprofit
 • integracja poprzez sport (brydż, siatkówka, strzelectwo sportowe, pływanie, narty ...itd )
 • prenumeraty dodatkowo jednego czasopisma branżowego
 • darmowy dostęp w ramach konta na Portalu PIIB do:

- szkoleń e-learningowych,
- Serwisu Budowlanego,
- czytelni Polskich Norm (katalog uzupełniany na Państwa żądanie),
- Serwis Prawa Ochrony Środowiska,
- Serwisu BHP,
- Serwisu BISTYP.

 • organizuje konkurs „Firma Inżynierska Mazowsza” w ramach budowania prestiżu zawodu inżyniera.

Dział Członkowski, czynny w godzinach pracy Biura, pokój 101 tel. bezpośredni 576 371 192  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla spraw członkowskich jest możliwość składania wniosków na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą -> https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne
Nie jest obsługiwany wniosek o  Wpis Tymczasowy  oraz Wpis na listę członków dla  osób mających uprawnienia nie wydane przez MOIIB ( dokumenty muszą być przedstawione papierowo z uwagi na konieczność dostarczenia poświadczonych notarialnie kopii uprawnień/dyplomów).

Podczas składania pisma jako załącznik należy dołączyć odpowiedni druk  (Formularze wniosków - Dział Członkowski), jako podmiot wskazujemy -> Mazowiecka Okręgowa Izbę Inżynierów Budownictwa i podpisać cyfrowo dokument w celu przekazania do ESP. Funkcjonalność ta wymaga konta ePUAP oraz posiadania profilu zaufanego/e-dowodu.

Dla osób wolących tradycyjne rozwiązania jest czynna 24h skrzynka podawcza w Biurze MOIIB na ul. 1 Sierpnia 36B, umieszczona po prawej stronie głównego wejścia (pod filarami), można tam w sposób bezpieczny składać dokumenty papierowe. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36B,
2) kontakt w sprawie danych osobowych email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 8 ust. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .)
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo, zgodnie z wymogiem art.8 ust. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .)
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych (zgodnie z wymogami prawa).
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w celu realizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .) jest obligatoryjne.