ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Do góry

BT Ostrołeka

2019.10.09 - Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - kolejna Polska SPECUSTAWA
2019.10.04 - Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane. Koszt życia budynku - nowe rozporządzenie do PZP
2019.09.18 – Postępowanie administracyjne w Prawie Budowlanym – właściwość organów nadzoru budowlanego
2019.05.23 - Milcząca zgoda organów jako uproszczona forma rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w świetle przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz orzecznictwa sądów administracyjnych
2019.05.13 - Przepisy ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
2019.04.12 - Ochrona danych osobowych w firmach oraz w działalności osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - RODO praktycznie.
2019.04.01 - Postępowanie administracyjne w Prawie Budowlanym - warunki techniczne po zmianach
2019.03.13 --- Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a ewentualne roszczenia osób trzecich
2019.03.05 - Postępowanie administracyjne w prawie budowlanym - Prawo autorskie a prawo budowlane
2019.03.01 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
2019.01.21 - Postępowanie administracyjne w prawie budowlanym - zgłoszenia.
2018.10.02 - Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - rola, zadania, prawa, obowiązki, odpowiedzialność. Rola i uprawnienia organów właściwych w procesie budowlanym. Wybrane zagadnienia w praktyce w aktualnym stanie prawnym
2018.09.24 - Systemy realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj - wady i zalety dla stron postępowania
2018.06.26 - Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie Książki obiektu budowlanego
2018.06.14 - Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie - od uzgadniania dokumentacji projektowej do stanowiska Państwowej Straży Pożarnej
2018.06.07 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
2018.05.10 - Proces budowlany od pozwolenia na budowę do pozwolenia na użytkowanie
2018.04.17 - Inżynier budownictwa wykonujący zawód zaufania publicznego
2018.04.10 - Konstrukcje drewniane - wymagania oraz podstawowe zasady projektowania i wykonawstwa
2018.04.04 - Nowoczesne instalacje ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami dla współczesnych obiektów budowlanych. Zasilanie budynku w warunkach normalnych a zasilanie podczas pożaru
 
 
Powered by Phoca Download