ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Do góry

BT Radom

2020.09.21 - Prawo budowlane po zmianie z 19 września 2020r.
2020.02.24 – Prawo budowlane- aktualny stan prawny, po nowelizacji
2020.01.20 - Utrzymanie obiektów budowlanych zgodnie z aktualnym Prawem budowlanym. Kontrole okresowe- wymagania, zakres, częstotliwość kontroli. Książka obiektu budowlanego - prowadzenie, protokoły, wskazówki praktyczne.
2019.12.09 - Ekspertyzy w procesie budowlanym. Zasady wyznaczania obszaru oddziaływania CZĘŚĆ 1
2019.12.09 - Ekspertyzy w procesie budowlanym. Zasady wyznaczania obszaru oddziaływania CZĘŚĆ 2
2019.12.02 – Hydroizolacje w gruncie – zasady wykonywania i detale. Pomieszczenia mokre – zasady wykonywania i detale
2019.11.28 - Zamówienia publiczne. Określenie wartości zamówienia.
2019.11.18 - Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym w świetle aktualnie obowiązujących przepisów.
2019.11.14 - Postępowanie administracyjne w Prawie budowlanym. Składanie wniosków i uczestnictwo w postępowaniu
2019.11.05 - Renowacja zwilgoconych i zasolonych budynków – zasady wykonywania i detale. Diagnostyka w renowacji zawilgoconych i zasolonych obiektów
2019.10.18 – Prawo budowlane – kompetencje i podejmowane działania przez Powiatowego Inspektora w Lipsku
2019.10.18 – Prawo budowlane – zmiany Ustawy z 2019r. Projekt z dnia 6 czerwca 2019r ustawy z 2019r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
2019.10.09 - Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego – regulacje Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych
2019.10.23 - Rola magazynowania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i elektromobilności
2019.10.14 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a projektowanie, wykonawstwo i odbiór obiektów budowlanych – zmiany, komentarze, omówienia.
2019.10.10 - Prawo wodne. Zgody wodno prawne. Opłaty za korzystanie z wód
2019.09.09 - Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - kolejna Polska „Specustawa”
2019.06.05 – Ochrona odgromowa i przepięciowa
2019.05.20 - Milcząca zgoda organów jako uproszczona forma rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.
2019.05.16 - Dobór i eksploatacja urządzeń zasilania rezerwowego (agregaty prądotwórcze, UPS)
 
 
Powered by Phoca Download