ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Do góry

BT Radom

2019.06.05 – Ochrona odgromowa i przepięciowa
2019.05.20 - Milcząca zgoda organów jako uproszczona forma rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.
2019.05.16 - Dobór i eksploatacja urządzeń zasilania rezerwowego (agregaty prądotwórcze, UPS)
2019.04.25 - Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych nn – zagadnienia wybrane. Pomiary elektryczne ochronne.
2019.04.15 - Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w świetle aktualnych przepisów.
2019.03.28 - Zamówienia publiczne w praktyce
2019.03.20 - Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian
2019.03.18 - Prawo budowlane - aktualny stan prawny
2019.01.16 - Współczesne metody wykrywania wad w konstrukcjach budowlanych w praktyce inżynierskiej
2018.11.15- System realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” – wady i zalety dla stron postępowania
2018.10.24 - Inspektor nadzoru inwestorskiego w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy Prawa budowlanego
2018.10.08 - Akustyka w budownictwie. Warsztaty z projektowania zabezpieczeń akustycznych budynków
2018.09.27 - Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
2018.06.04 - Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – rola, zadania, prawa, obowiązki, odpowiedzialność. Rola i uprawnienia organów właściwych w procesie budowlanym. Wybrane zagadnienia w praktyce w aktualnym stanie prawnym
2018.05.21 – Książka obiektu budowlanego – prowadzenie, protokoły, wskazówki praktyczne
2018.04.19 - Wykorzystanie słonecznej energii elektrycznej w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
2018.04.09- Budownictwo jednorodzinne od koncepcji po decyzję pozwolenia na użytkowanie
2018.04.05 - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz technicznych rozwiązań niskoenergetycznych w efektywnym gospodarowaniu energią - wykorzystanie energii słonecznej (solary, fotowoltaika), pompy ciepła. Opłacalność innowacyjnych rozwiązań,
2018.03.28 - BHP na budowie. Przepisy i zakres przestrzegania przy robotach rozbiórkowych
2018.03.21 – Instalacje elektryczne w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem
 
 
Powered by Phoca Download