ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Do góry

Warszawa

2021.01.26 - Obowiązki i prawa kierownika budowy
2021.01.20 - BIM Standard PL - skuteczne przygotowanie i prowadzenie inwestycji w metodyce BIM
2021.01.18 - Koszt cyklu życia obiektu budowlanego w ujęciu ustawy prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków. Formuła „zaprojektuj i wybuduj” realizacji inwestycji - wady i zalety
2021.01.13 - Diagnostyka w renowacji zawilgoconych i zasolonych obiektów
2020.12.17 - Eurokod 7 - Projektowanie fundamentów bezpośrednich CZ. 2. Analiza stateczność nasypów
2020.12.14 - Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w świetle nowej ustawy PZP w zależności od postanowień umownych nawiązujących do zmieniającej się sytuacji cenowo – kosztowej na rynku budowlanym.
2020.12.10 - Eurokod 7 - Podstawy projektowania geotechnicznego. Projektowanie fundamentów bezpośrednich CZ. 1
2020.12.07 - Przepisy regulujące budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego
2020.12.03 - Umowa dla Kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
2020.12.01 - Tarasy i balkony z drenażowym i powierzchniowym odprowadzeniem wody
2020.11.30 - KONSTRUKCJE MUROWE – EUROKOD 6 - szkolenie ze stosowania norm PN-EN
2020.11.26 - Neuroprzywództwo - czyli być liderem dla siebie i innych
2020.11.25 - Przeglądy okresowe budynków
2020.11.23 - KONSTRUKCJE DREWNIANE – EUROKOD 5
2020.11.19 - Odbiory robót budowlanych
2020.11.16 - PN-EN 1992-1-1:2008 EUROKOD 2: Projektowanie konstrukcji z betonu-szkolenie ze stosowania norm PN-EN
2020.11.09 - Pojęcie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie- art. 12 Prawa budowlanego jako wyznacznik pełnienia poszczególnych funkcji, ich prawa i obowiązki w procesie budowlanym
2020.11.04 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - CZĘŚĆ II
2020.11.03 - Rozbiórki i zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
2020.10.29 - CYFRYZACJA W INFRASTRUKTURZE - praktyczne wykorzystanie BIM
 
 
Powered by Phoca Download