ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Do góry

Warszawa

2020-06-04 - Automotywacja - skuteczne metody na realizację swoich celów
2020.06.02 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – znaczenie specyfikacji w procesie inwestycyjnym, powiązanie specyfikacji z dokumentami przetargowymi, najczęściej popełniane błędy
2020.06.02 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – znaczenie specyfikacji w procesie inwestycyjnym, powiązanie specyfikacji z dokumentami przetargowymi, najczęściej popełniane błędy
2020.05.28 - KONSTRUKTYWNA INFORMACJA ZWROTNA I EGZEKWOWANIE ZADAŃ - Akademia Menadżera
2020.05.26 - Rola Kierownika budowy w procesie inwestycyjnym – obowiązki i odpowiedzialność
2020.05.21 - DUŻE ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM (nowelizacja wchodząca w życie 19 września 2020 roku)
2020.05.19 - ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA - CYKL - ZAANGAŻOWANIE - czy łatwo się poddaję? (WG MODELU 4C) – NARZĘDZIA WZMACNIANIA SIŁY I ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ
2020.05.14 - PEWNOŚĆ SIEBIE w czasach niepewności
2020.05.12 - Pełnienie samodzielnej funkcji projektanta
2020.05.05 - OKREŚLENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA, PROBLEMY Z PRAWIDŁOWYM JEJ OSZACOWANIEM
2020.04.30 - Właściwa kwalifikacja obiektów budowlanych i robót budowlanych w świetle obowiązującego Prawa budowlanego.
2020.04.28 - AKADEMIA MENADŻERA - Sytuacyjne delegowanie
2020.04.16 - Oddawanie do użytku obiektów budowlanych. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę
2020.04.09 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
2020.04.07 - Tarcza antykryzysowa i umowy cywilnoprawne w dobie epidemii
2020.03.26 - Kierownik budowy i kierownik robót
2020.03.24 - Osobista efektywność i zarządzanie czasem w pracy zdalnej - PREZENTACJA
 
 
Powered by Phoca Download