ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Do góry

Warszawa

2019.10.14 - Magazynowanie materiałów niebezpiecznych - jak to projektować prawidłowo?
2019.10.10 - Ekspertyzy w procesie budowlane. Zasady wyznaczania obszaru oddziaływania
2019.09.26 - Warunki techniczne po zmianach
2019.09.05 - Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż 1 kV
2019.06.06 - Zarządzanie procesem inwestycyjnym z wykorzystaniem Warunków Kontraktowych FIDIC
2019.05.23 - Kontrola stanu ochrony przeciwporażeniowej w sieciach i instalacjach niskiego napięcia. Prezentacja: Gekon oraz Waran - nakładki CAD ułatwiające projektowanie.
2019.05.21 - Realizacja inwestycji drogowych na podstawie Specustawy drogowej i Prawa budowlanego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów administracyjnych
2019.05.13 - Postępowania administracyjne w Prawie budowlanym. Wzruszanie ostatecznych decyzji administracyjnych.
2019.04.24- Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe - własności, zasady stosowania, badanie
2019.04.15 - Postępowania administracyjne w Prawie budowlanym. Decyzje administracyjne.
2019.04.11 - Odpowiedzialność prawna uczestników procesu budowlanego
2019.03.21 - Postępowania administracyjne w Prawie budowlanym. Składanie wniosków i uczestnictwo w postępowaniu.
2019.03.19 - Zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych i sieciach rozdzielczych niskiego napięcia
2019.03.14 - Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w świetle prawa budowlanego. Kontrole okresowe - wymagania, zakres, częstotliwość kontroli. Książka obiektu budowlanego – prowadzenie, protokoły, wskazówki praktyczne
2019.03.11 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
2019.02.20 - Określenie wartości zamówienia, problemy z prawidłowym jej oszacowaniem, rozliczenie powstałych zmian na etapie realizacji inwestycji
2019.02.18 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a projektowanie, wykonawstwo i odbiór obiektów budowlanych - zmiany, komentarze, omówienia
2019.02.11 - Prawo Ochrony Środowiska
2019.01.31 - Zamówienia publiczne w praktyce
 
 
Powered by Phoca Download