ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Do góry

Warszawa

2021.06.30 Onlinowe rutyny menedżerskie
2021.06.29 - Ochrona odgromowa i przepięciowa instalacji fotowoltaicznych
2021.06.28 - Pokonaj prokastrynację
2021.06.15 - Innowacyjne rozwiązania do uszczelniania skomplikowanych detali na dachach, balkonach i parkingach
2021.06.10 - Przepisy regulujące budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, zmiany po 19 września 2020 r.
2021.06.08 - EFEKTYWNE ZEBRANIA, SPOTKANIA ONLINE I TELEKONFERENCJE
2021.05.26 - Aktualne doświadczenia z realizacji inwestycji drogowych w systemie „projektuj i buduj”
2021.05.17 - Ochrona zabytków - realizacja inwestycji na obiektach zabytkowych
2021.05.13 - Aktualne zasady ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż 1 kV
2021.05.10 - Obowiązki i prawa kierownika budowy
2021.05.10 - Obowiązki i prawa kierownika budowy
2021.05.06 - Urządzenia awaryjne – co powinieneś wiedzieć zanim przystąpisz do projektowania
2021.05.05 - Proaktywne utrzymanie konstrukcji nawierzchni drogowych i lotniskowych w teorii i praktyce
2021.04.29 - Jak radzić sobie ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu psychofizycznemu
2021.04.26 - Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego
2021.04.22 - Zasady sprawdzania stanu ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych i sieciach rozdzielczych niskiego napięcia
2021.04.20 - BIM - standaryzacja elementów inwestycyjnych w branży budowlanej. Wymogi BIM w polskich zamówieniach publicznych na przykładzie przetargów
2021.04.19 - Proces zmian w Prawie budowlanym w ostatnim półroczu z punktu widzenia uczestników procesu inwestycyjnego w tym pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
2021.04.15 - Obowiązki i prawa projektanta budowlanego
 
 
Powered by Phoca Download