ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Reprezentacja ZSS MOIIB na  VI Mistrzostwa Strzeleckie Małopolskiej Okręgowej Izba Inżynierów Budownictwa – 10.09.2019r.