ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/160309budowa/20160309_3.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/160309budowa/20160309_3.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/160309budowa/20160309_1.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/160309budowa/20160309_1.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/160309budowa/20160309_2.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/160309budowa/20160309_2.jpg'

20160309_3.jpgW dniu 09.03.2016 r. odbyła się wycieczka członków Koła Młodych Inżynierów MOIIB na budowę obiektu kultu religijnego Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu zlokalizowanego przy ul. Ożarowskiej 65/67 w Warszawie. Przewidziano w nim pomieszczenia mieszkalne i garaż nadziemny. Łączna kubatura to ok 5,5 tyś m3 przy powierzchni zabudowy ok 1.500 m²

20160309_1.jpgWycieczka dała nam pogląd na technologiczne potrzeby tego rodzaju obiektu w tym w szczególności funkcji i struktury „Gompy” głównego pomieszczenia kultu. Dała wyobrażenie o dopuszczalności rozwiązań architektonicznych towarzyszących gompie.

20160309_2.jpgW ramach budowy i adaptacji hali obiektu mieliśmy możliwość obejrzeć liczne elementy:  instalacji elektrycznych obejmujących zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji, odbiorów siłowych i oświetleniowych, sposób wykonania połączeń wyrównawczych, ochrony przeciwpożarowej, uziomów fundamentowych. Mieliśmy okazje ocenić funkcjonalność rozwiązań architektonicznych, jakość realizacji gotowych elementów wystroju, przystosowanie przestrzeni do wykorzystania przez osoby niepełnosprawne.  Naszą szczególną uwagę zwróciły zastosowane rozwiązania które w racjonalny sposób wykorzystują doświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym; w tym szczególnie główne pomieszczenie gompy. Wycieczka dała nam kolejna możliwość oceny jakości realizacji budowy oraz  zgodnego wykonania z rozwiązaniami przewidzianymi w projekcie.