ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ MOIIB

(Dodawanie ogłoszeń jest dostępne odpowiednio w zakładkach: Praca oferowana, Praca szukana.)

–  ZAKŁADKA PRACA

Niniejsza strona internetowa została stworzona celem umożliwienia kontaktów potencjalnych pracodawców i pracowników.

Zakładka „Praca poszukiwana” przeznaczona jest dla osób posiadających aktualne członkostwo w jednej z Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa lub, którzy zawiesili członkowstwo w Izbie na swój wniosek. Od osób poszukujących pracy – członków Izb Okręgowych wymaga się wskazania imienia i nazwiska, podania numeru przynależności członkowskiej do właściwej Izby oraz wypełnienia pozostałych pól formularza.

W zakładce „Praca oferowana” podmioty szukające pracowników mogą umieszczać oferty pracy dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – członków OIIB. Oferty pracy muszą pochodzić bezpośrednio od pracodawcy i być firmowane (sygnowane) przez członka jednej z Okręgowych Izb. Warunkiem ich umieszczenia  na stronie internetowej jest  wypełnienie formularza, w którym bezwzględnie wymaga się podania:

  • pełnej firmy (nazwy) przedsiębiorstwa,
  • adresu siedziby przedsiębiorstwa (oraz ewentualnie oddziału),
  • nr REGON,
  • oferowanego stanowiska pracy, ze wskazaniem wymagań od kandydata jak i obowiązków przyszłego pracownika,
  • imienia i nazwiska oraz numeru członkowskiego  OIIB osoby wysyłającej formularz (danych osobowych tych osób nie umieszcza się na stronie internetowej).
    Nr członkowski podajemy bez polskich znaków.

Oferty nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu, wymagające od pracownika wniesienia jakichkolwiek opłat, stanowiące oferty handlowe czy w jakikolwiek sposób naruszające porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej nie zostaną wprowadzone do systemu.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń umieszczonych przez pracodawców jak i pracobiorców na stronie Izby.

W szczególności MOIIB nie odpowiada za prawdziwość i aktualność złożonych ofert, za wypłacalność i rzetelność potencjalnego pracodawcy czy stopień przygotowania zawodowego ogłaszających się osób do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Wciskając przycisk formularza „Wyślij”, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym, na ich udostępnienie osobom trzecim.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36B,

2) kontakt w sprawie danych osobowych email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umieszczenia ogłoszenia

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby wchodzące na stronę www

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do dwóch lat lub zgłoszenia informacji o nieaktualności oferty

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak danych kontaktowych skutkuje nie opublikowaniem ogłoszenia.