ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Serwis przeznaczony dla firm poszukujących pracowników spośród członków MOIIB

Przed dodaniem wpisu prosimy koniecznie zapoznać się z Regulaminem zakładki PRACA - Zobacz Regulamin

DODAJ OFERTĘ PRACY

 
Data dodania: 2023-05-12
Nazwa firmy: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
Kontakt: 47 723 24 52 Branża: budownictwo elektryczne (IE)
REGON: 012126482 Warszawa ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa  
Link: http://bip.ksp.policja.gov.pl/ksp/praca-w-sluzbie-cywiln/ogloszenia/41072,Ogloszenia-o-wolnym-stanowisku-w-korpusie-sluzby-cywilnej-starszy-specjalista-ds.html
Opis: starszy specjalista do spraw: nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji Prowadzi nadzór inwestorski poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży elektrycznej lub koordynatora zespołu inspektorów m.in. przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Uczestniczy w opracowaniu Programu Inwestycji, koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdza i opiniuje dokumentację budowlano-wykonawczą w branży elektrycznej wraz z przedmiarami i kosztorysami, Bierze udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu Inwestycji, Przygotowuje opis przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży elektrycznej oraz uczestniczy w komisji przetargowej, Pełni funkcję nadzorczą nad kierownikiem budowy/robót w zakresie właściwego zabezpieczenia zdemontowanych urządzeń, będących środkami trwałymi, w trakcie realizacji zadań inwestycyjno- remontowych oraz przekazuje ich wykaz do komórki prowadzącej ewidencję środków trwałych, Opracowuje i kompletuje dokumenty formalno - prawne oraz dokumentację procesu inwestycyjno- remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót, Uczestniczy w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno- remontowych w branży elektrycznej, Weryfikuje pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowość faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych,
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2023-05-12
Nazwa firmy: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
Kontakt: 47 723 24 52 Branża: budownictwo sanitarne (IS)
REGON: 012126482 Warszawa ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa  
Link: http://bip.ksp.policja.gov.pl/ksp/praca-w-sluzbie-cywiln/ogloszenia/41073,Ogloszenia-o-wolnym-stanowisku-w-korpusie-sluzby-cywilnej-starszy-specjalista-ds.html
Opis: starszy specjalista do spraw: nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji Prowadzi nadzór inwestorski poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży sanitarnej lub koordynatora zespołu inspektorów m.in. przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych w branży sanitarnej z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Uczestniczy w opracowaniu Programu Inwestycji, koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdza i opiniuje dokumentację budowlano-wykonawczą w branży sanitarnej wraz z przedmiarami i kosztorysami, Bierze udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu Inwestycji, Przygotowuje opis przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej oraz uczestniczy w komisji przetargowej, Pełni funkcję nadzorczą nad kierownikiem budowy/robót w zakresie właściwego zabezpieczenia zdemontowanych urządzeń, będących środkami trwałymi, w trakcie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych oraz przekazuje ich wykaz do komórki prowadzącej ewidencję środków trwałych, Opracowuje i kompletuje dokumenty formalno-prawne oraz dokumentację procesu inwestycyjno-remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót, Uczestniczy w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej, Weryfikuje pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowość faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2023-05-12
Nazwa firmy: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
Kontakt: 47 723 24 52 Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 012126482 Warszawa ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa  
Link: http://bip.ksp.policja.gov.pl/ksp/praca-w-sluzbie-cywiln/ogloszenia/41074,Ogloszenia-o-wolnym-stanowisku-w-korpusie-sluzby-cywilnej-specjalista-ds-nadzoru.html
Opis: specjalista do spraw: nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji Prowadzi nadzór inwestorski pełniąc funkcję inspektora nadzoru budowlanego w branży konstrukcyjno-budowlanej lub koordynatora zespołu inspektorów poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, Uczestniczy w opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdza i opiniuje dokumentację projektową w branży konstrukcjno-budowlanej wraz z przedmiarami i kosztorysami, Uczestniczy w opracowaniu Programu inwestycji, w tym bierze udział w pracach zespołu powołanego do jego opracowania, Przygotowuje opis przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz uczestniczy w komisji przetargowej, Koordynuje prace kierownika budowy/robót w zakresie właściwego zabezpieczenia zdemontowanych urządzeń, będących środkami trwałymi, w trakcie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych oraz przekazuje ich wykaz do komórki prowadzącej ewidencję środków trwałych, Opracowuje i kompletuje dokumenty formalno-prawne oraz dokumentację procesu inwestycyjno-remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót, Uczestniczy w przygotowaniu rocznego planu zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych, Weryfikuje pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowość faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2023-03-27
Nazwa firmy: Miasto Stołeczne Warszawa
Kontakt: 22 44 33 843 Joanna Krasnodębska Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 015259663 Warszawa  
Link: https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/tmp/977be52db305446fb97e099047e462fd.pdf
Opis: Główny Specjalista ds. inwestycji i remontów w Wydziale Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Rembertów
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2023-03-27
Nazwa firmy: Miasto Stołeczne Warszawa
Kontakt: 22 44 33 843 Joanna Krasnodębska Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 015259663 Warszawa Urząd Dzielnicy Rembertów - Al. Gen. Chruściela "Montera" 28  
Link: https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/tmp/81a396c421ad48fca43c995cf9efb974.pdf
Opis: Główny Specjalista ds. inwestycji i remontów w Wydziale Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Rembertów - wymagane - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 
______________________________________________

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com