ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Serwis przeznaczony dla firm poszukujących pracowników spośród członków MOIIB

Przed dodaniem wpisu prosimy koniecznie zapoznać się z Regulaminem zakładki PRACA - Zobacz Regulamin

DODAJ OFERTĘ PRACY

 
Data dodania: 2019-08-22
Nazwa firmy: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów
Kontakt: 22 549-37-16 Branża: budownictwo elektryczne (IE)
REGON: NIP 521-332-14-52 Warszawa  
Link: http://www.zgnmokotow.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2422:nr-ref-52-tn-dom4-19-nabor-kandydatow-na-stanowisko-inspektor-nadzoru-inwestorskiego-ds-elektrycznych&catid=54&Itemid=128
Opis: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - kontrola i analiza dokumentów rozliczeniowych zdań remontowych realizowanych przez administrację pod kątem zgodności z zawartymi umowami - wykonywanie czynności wynikających z obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego związanych z zadaniami remontowymi planowanymi, pozaplanowymi i awaryjnymi zleconymi przez kierownictwo ZGN Mokotów.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-08-13
Nazwa firmy: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Kontakt: rekrutacja@metro.waw.pl Branża: budownictwo mostowe (BM)
REGON: 015314592 Warszawa  
Link: www.metro.waw.pl/praca-i-praktyki-w-metrze
Opis: Inspektor nadzoru inwestorskiego – specjalność mostowa Wymagania podstawowe: Uprawnienia w specjalności inżynieryjnej mostowej, wykształcenie wyższe techniczne Doświadczenie: Minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku: kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego Udział w realizacji robót: Obiekty podziemne wykonywane z zastosowaniem technologii ścian szczelinowych, metody stropowej, specjalistycznych robót fundamentowych, Obiekty realizowane w zwartej zabudowie, w zbliżeniu do arterii komunikacji komunikacyjnych, Realizacja tuneli z wykorzystaniem technologii TBM.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-07-31
Nazwa firmy: Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
Kontakt: malgorzata1.kaminska@totalizator.pl Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 012862749 Warszawa  
Link: https://www.linkedin.com/jobs/view/1335979012/
Opis: planowanie oraz koordynację projektu zgodnie z założonym harmonogramem i budżetem, opiniowanie lokalizacji pod względem stanu technicznego, możliwości aranżacji, zakresu prac remontowych, dokonywanie wizji lokalnej, dostępności mediów, możliwości instalacji urządzeń, oznakowania itp. przygotowanie wytycznych projektowych, wstępnej aranżacji, sprawdzenie i akceptację projektu koordynację procesu projektowego m.in prowadzenie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę, przygotowanie przedmiaru robót koniecznych do wykonania w lokalu, przygotowanie i prowadzenie postępowanie przetargowego, bieżąca koordynacja prac budowlano-instalacyjnych i wyposażenia lokalu, koordynacja uczestników projektu (zespoły wewnętrzne i wykonawcy), odbiory robót i wyposażenia, uruchomienie operacyjne lokalu, rozliczenie finansowe projektu, bieżące raportowanie statusu projektu w zakresie realizacji prac oraz wykorzystania budżetu, prowadzenie odpraw koordynacyjnych oraz bieżące informowanie uczestników projektu.
 
______________________________________________

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com