ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Serwis przeznaczony dla członków MOIIB pragnących podjąć pracę

Przed dodaniem wpisu prosimy koniecznie zapoznać się z Regulaminem zakładki PRACA - Zobacz Regulamin

DODAJ OFERTĘ PODJĘCIA PRACY

     
Data dodania: 2020-05-21
Imię, nazwisko i nr. członowski: Ilona Kalinska MAZ/BO/0034/15
Kontakt: ilona-kalinska@wp.pl Języki: j.angielski
 
Uprawnienia: Upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej.
 
Doświadczenie:
 
Oczekiwane stanowisko: Kierownik robót/ Inż. Budowy Warszawa okolice
 
 
     
Data dodania: 2020-04-16
Imię, nazwisko i nr. członowski: KADEJ ARKADIUSZ MAZ/IS/0286/06
Kontakt: 728866049 Języki:
 
Uprawnienia: SANITARNE PEŁNE
 
Doświadczenie: PONAD 20 LAT INSPEKTOR NADZORU SANITARNEGO, KIEROWNIK BUDOWY ROBÓT SANITARNYCH,PRZEGLĄDY SANITARNE
 
Oczekiwane stanowisko: INSPEKTOR NADZORU SANITARNEGO Warszawa okolice
 
 
     
Data dodania: 2020-01-20
Imię, nazwisko i nr. członowski: Andrzej Niburski MAZ/BT/2468/02
Kontakt: 691490331 Języki:
 
Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie: lini, insalacji i urządzeń liniowych oraz stacyjnych
 
Doświadczenie: Budowa kanalizacji teletechnicznej, kabli miedzianych i światłowodowych.Budowa systemów multimedialnych, KD, I&HAS, SAP, DSO, CCTV, okablowania strukturalnego,
 
Oczekiwane stanowisko: inspektor nadzoru Warszawa okolice
 
 
     
Data dodania: 2020-01-03
Imię, nazwisko i nr. członowski: Arkadiusz Nowak LUB/0194/OWOS/09
Kontakt: 731946962 Języki: Angielski dobry
 
Uprawnienia: sanitarne
 
Doświadczenie: Poszukuję zleceń projektowania z branży instalacji sanitarnych.
 
Oczekiwane stanowisko: projektant Warszawa okolice
 
 
     
Data dodania: 2019-07-22
Imię, nazwisko i nr. członowski: Andrzej Gajdek MAZ/BO/0185/17
Kontakt: 518438540, andrzejgajdek@poczta.onet.pl Języki:
 
Uprawnienia: pełnienie samodzielnej funkcji technicznej projektanta,inspektora nadzoru, kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 
Doświadczenie: Budynki mieszkalne wielorodzinne i użytkowe , inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy, 20 lat
 
Oczekiwane stanowisko: inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych Warszawa okolice
 
 
     
Data dodania: 2019-02-22
Imię, nazwisko i nr. członowski: Marcin Bienkowski ŁOD/BO/0110/14
Kontakt: tel. 665 148 801 e-mail. m.bienkowski@yahoo.com Języki:
 
Uprawnienia: Uprawnienia projektowe i wykonawcze w branży konstrukcyjnej bez ograncizeń
 
Doświadczenie: Projektant konstrukcji budowlanych z uprawnieniami do projektowania i wykonawczymi bez ograniczeń poszukuje zatrudnienia. 12 lat doświadczenia w projektowaniu konstrukcji budynków i budowli inżynierskich tj. budowli kubaturowych użyteczności publicznej, biurowych, handlowych i mieszkaniowych i inżynierskich w postaci pylonów, zbiorników i konstrukcji wsporczych; asystowanie przy sporządzaniu ekspertyz i opinii technicznych; samodzielne opinie techniczne. Kierowanie budową domów jednorodzinnych. Posługiwanie się oprogramowaniem inżynierskim do obliczeń i wykonywania dokumentacji rysunkowej.
 
Oczekiwane stanowisko: Projektant konstrukcji budowlanych Inna Warszawa i bezpośrednie okolice
 
 
     
Data dodania: 2018-08-07
Imię, nazwisko i nr. członowski: Jerzy Fraczak MAZ/IE/2769/01
Kontakt: m.:667.793.064, email.: jerzy.fraczak@gmail.com Języki: angielski, rosyjskl
 
Uprawnienia: Uprawnienia projektowe b. o., wyk. ogr.
 
Doświadczenie: Od 03/2018 do chwili obecnej, ponownie Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego „Budopol” Starszy projektant projektowanie osiedli budynków mieszkalnych wielorodzinnych . Od 01/2012 do chwili obecnej równocześnie prowadzę własną działalność gospodarczą. Starszy projektant Opracowanie projektów instalacji elektrycznych wraz z nadzorem w następujących obiektach: Sortownia śmieci SITA, spawalnia BUMAR, we współpracy z Biurem PROCHEM wieża kontroli lotów TWR w Poznaniu i Krakowie, wydobycie solanki w Solinie. oraz we współpracy z Biurem EKOPROJEKT remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych i wymiany węzłów cieplnych wraz z nadzorami Inwestorskimi. Od 85 do 2011 Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego „Budopol” Projektant, a od stycznia 2007 r. starszy projektant Opracowanie projektów instalacji elektrycznych wraz z nadzorem w następujących obiektach w Warszawie: Hotel Bristol, PHZ UNIVERSAL, Teatr Narodowy – odbudowa i projekt nowego budynku, Biblioteka Narodowa, URM, Pałac Namiestnikowski, Pałac Biskupów Krakowskich, budynki PHILIPS w al. Jerozolimskich, supermarket „Kaskada” przy ul. Głębockiej, oraz zespół budynków SGGW na Ursynowie. Dom Kultury w Suwałkach, Szpital w Szczytnie, UMCS i KUL w Lublinie, adaptacja bud. Nr 3 na potrzeby Dowództwa Operacyjnego w kompleksie K-6045 Warszawa Bemowo, serwerownia dla CEPIK w Legionowie wraz z zasilaniem z agregatów prądotwórczych, modernizacja Centrum Konferencyjno – Prasowego MON w Warszawie, serwerownia dla IPN w Warszawie, DOM Kultury w Płońsku, Siedziba Urzędu Gminy w Michałowicach. Ponadto opracowanie obiektów energetycznych i sieci zewnętrznych dla obiektów j. w.. Od 91 do 92 Projektowanie instalacji elektroenergetycznych wraz z nadzorem inwestorskim w Banku Św. StaniAsława przy ul. Św. Barbary w Warszawie Od 86 do 87 Zakłady Kineskopów Kolorowych „Unitra – Polkolor” Dział Inwestycji. Projektant (wymiar ½ etatu). Projektowanie instalacji i sieci elektrycznych wraz z nadzorem 10/85 Współautor „Poradnika Elektromontera” Warszawa 1986. 11/83 –09/85 Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Budownictwa Warszawa - Dział Techniczny. Specjalista Opracowanie rozwiązań w zakresie sieci i instalacji elektrycznych dla bieżących potrzeb budowy. Modernizacja rozwiązań katalogowych wraz z wdrażaniem do produkcji i nadzorem wykonawczym, współpraca z Urzędem Patentowym. Autor modernizacji katalogu WZ80 – „Rozdzielnice Placu Budowy” 03/85 – 08/85 Współpraca z Terenowym Zespołem Usług Projektowych 09/80 – 10/83 Biuro Projektowo - Badawcze Budownictwa „Budopol” Asystent projektanta Współpraca przy projektowaniu instalacji i sieci elektrycznych dla obiektów: Szpital w Jeleniej Górze Szpital w Polanicy Zdroju, IBJ w Świerku – modernizacja. Samodzielne opracowywanie projektów instalacji elektrycznych wewnętrznych w węzłach cieplnych, hydroforniach, sklepach oraz sieci zewnętrznych kablowych i napowietrznych. 11/83 –09/85 Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Budownictwa Warszawa Elektromonter budowlany Praca w warsztacie – produkcja i montaż aparatury rozdzielczej dla potrzeb budownictwa w Warszawie wg powszechnie stosowanych rozwiązań tzn. katalogu ET75 i WZ80.
 
Oczekiwane stanowisko: Projektant Warszawa okolice
 
 
     
Data dodania: 2018-05-23
Imię, nazwisko i nr. członowski: Tomasz Jan Szyller MAZ/BO/1871/01
Kontakt: 883368598 Języki: angielski - dobra, rosyjski - dobra
 
Uprawnienia: konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń
 
Doświadczenie: 15 lat
 
Oczekiwane stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego, inwestorskiego, Warszawa okolice
 
 
     
Data dodania: 2018-04-04
Imię, nazwisko i nr. członowski: Arkadiusz Nowak LUB/IS/0041/10
Kontakt: 731946962 Języki: dobry
 
Uprawnienia: bez ograniczeń
 
Doświadczenie: Poszukuję biura projektowego do współpracy w branży instalacji sanitarnych.
 
Oczekiwane stanowisko: współpraca Warszawa okolice
 
 
     
Data dodania: 2018-03-28
Imię, nazwisko i nr. członowski: Wojciech Grabka SWK/OWOK/0006/12
Kontakt: 661992651; biuro@grawi.eu Języki: angielski
 
Uprawnienia: konstrukcyjno budowlane bez ograniczeń
 
Doświadczenie: 8 lat doświadczenia w nadzorze i realizacji inwestycji budownictwa kubaturowego m.in. budynki mieszkalne wielorodzinne , użyteczności publicznej itp. Od 2 lat prowadzę własną działalność pn. GRAWI Wojciech Grabka w zakresie Kompleksowej Obsługi Inwestycji Budowlanych tj. Nadzory, Kosztorysy, Przeglądy okresowe, Doradztwo Techniczne
 
Oczekiwane stanowisko: Nadzór nad robotami budowlanymi Warszawa okolice
 
 
     
Data dodania: 2018-03-25
Imię, nazwisko i nr. członowski: Pawel Wnuk MAZ/BO/6470/01
Kontakt: 661 924 223 Języki: rosyjski, niemiecki
 
Uprawnienia: konstrukcyjno - budowlane do kierowania robotami
 
Doświadczenie: Nadzory domków jednorodzinnych, budowy bloków mieszkalnych, hale o kubaturze do 5000 m 2, roboty remontowe, kwestie prawne związane z kompetencjami PINB. Trzydziestoletni staż pracy.
 
Oczekiwane stanowisko: dodatkowa praca Warszawa okolice w promieniu 35 km od Grodziska Mazowieckiego
 
 
     
Data dodania: 2018-03-14
Imię, nazwisko i nr. członowski: Piotr Cichosz LUB/BO/0049/16
Kontakt: 506714995 Języki: angielski
 
Uprawnienia: Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 
Doświadczenie: Koordynowanie, prowadzenie projektów budowlanych oraz nadzór nad projektami branży energetycznej, przemysłowej, handlowej oraz mieszkaniowej.
 
Oczekiwane stanowisko: Inspektor nadzoru Warszawa okolice
 
 
     
Data dodania: 2018-03-06
Imię, nazwisko i nr. członowski: ARKADIUSZ KADEJ MAZ/IS/0286/06
Kontakt: 728866049 Języki:
 
Uprawnienia: SANITARNE PEŁNE
 
Doświadczenie: PONAD 20 LAT KIEROWNIK INSPEKTOR NADZORU SANITARNEGO
 
Oczekiwane stanowisko: INSPEKTOR NADZORU SANITARNEGO Warszawa okolice
 
 
     
Data dodania: 2018-03-01
Imię, nazwisko i nr. członowski: Marek Trebicki MAZ/BO/1024/05
Kontakt: 501946136 Języki: Angielski, rosyjski
 
Uprawnienia: Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz mostowej
 
Doświadczenie: Wieloletnie doświadczenie w budownictwie podziemnym, mostowym i ogólnym
 
Oczekiwane stanowisko: Inspektor nadzoru, kierownik budowy/projektu Dowolna
 
 
     
Data dodania: 2018-02-14
Imię, nazwisko i nr. członowski: Jan Mielniczek MAZ/IE/2611/02
Kontakt: 691297907 Języki: niemiecki
 
Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych .
 
Doświadczenie: Uprawnienia: do projektowania i kierowanai w specjalności: sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Doświadczenie: Projektowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, kierownik budowy, inspektor nadzoru Oczekiwane stanowisko: współpraca Dowolna Warszawa
 
Oczekiwane stanowisko: współpraca w projektowaniu , inspektor nadzoru Warszawa okolice
 
 
     
Data dodania: 2018-01-18
Imię, nazwisko i nr. członowski: Marian Kruk MAZ/IS/2129/01
Kontakt: 602572915 Języki:
 
Uprawnienia: do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 
Doświadczenie: WZMiUW gospodarka wodna, melioracje, budownictwo, hydrogeologia (stacje uzdatniania wody, ujęcia wód podziemnych) 1971 do 2017 obecnie emeryt
 
Oczekiwane stanowisko: wg potrzeb zgodnie z doświadczeniem Inna Siedlce, Sokołów Podlaski, Węgrów
 
 
     
Data dodania: 2018-01-10
Imię, nazwisko i nr. członowski: Monika Krystecka MAZ/IS/3238/02
Kontakt: 501017312 Języki:
 
Uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
 
Doświadczenie: Kierownik robót. Kosztorysowanie/wyceny inwestycji w zakresie robót sanitarnych. Oferty w postępowaniach publicznych. Dofinansowania z FU. Nadzór.
 
Oczekiwane stanowisko: Kosztorysy/przedmiary inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, wyceny robót sanitarnych. Oferty do przetargów. Nadzór inwestorski. Warszawa okolice
 
 
     
Data dodania: 2017-09-27
Imię, nazwisko i nr. członowski: Halina Cieslak MAZ/IE/0896/01
Kontakt: 504743853 Języki:
 
Uprawnienia: uprawnienia projektowe i wykonawcze bez ograniczen w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
 
Doświadczenie: Mgr inzynier elektryk , doswiadzsenie zawodowe w projektowaniu, kosztorysowaniu, w nadzorze , przeglądach okresowych
 
Oczekiwane stanowisko: wspołpraca Warszawa
 
 
     
Data dodania: 2017-09-25
Imię, nazwisko i nr. członowski: Roksana Koladczuk MAZ/BO/0714/17
Kontakt: 509 117 515 Języki: angielski
 
Uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
 
Doświadczenie: Koordynowanie i prowadzenie projektów budowlanych branży energetycznej i przemysłowej. Przygotowywanie kosztorysów i ofert, rozliczenie robót.
 
Oczekiwane stanowisko: kierownik budowy/robót, koordynator, kosztorysant, inżynier budowy Warszawa okolice Ostrołęka
 
 
     
Data dodania: 2017-09-24
Imię, nazwisko i nr. członowski: Arkadiusz Kowalczyk MAZ/IS/3072/01
Kontakt: 601 25 85 42 Języki:
 
Uprawnienia: uprwnienia wykonawcze zwen. sieci wod-kan.
 
Doświadczenie: Inspektor nadzoru, opiniowanie projektów, specjalista d/s umów i rozliczeń robót, kierownik budowy, kosztorysowanie, oferty, wyceny dla banków i ubezpieczycieli.
 
Oczekiwane stanowisko: Inspektor nadzoru, kierownik budowy Warszawa okolice
 
 
     
Data dodania: 2017-09-07
Imię, nazwisko i nr. członowski: Grazyna Bednarska MAZ/BO/7959/03
Kontakt: 601731676; gbednarska@wp.pl Języki:
 
Uprawnienia: konstrukcyjno-budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót
 
Doświadczenie: Posiadam czterdziestoletnie doświadczenie realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych i w obiektach zabytkowych
 
Oczekiwane stanowisko: inspektor nadzoru, koordynator, kosztorysy inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, przeglądy obiektów budowlanych, prowadzenie książek obiektów budowlanych Warszawa
 
 
     
Data dodania: 2017-08-04
Imię, nazwisko i nr. członowski: Konrad Cichy MAZ/IE/0137/16
Kontakt: 505451500 Języki: j. angielski
 
Uprawnienia: bez ograniczeń do projektowania i kierowania
 
Doświadczenie: 3 letnie doświadczenie w wykonawstwie i projektowaniu rozdzielnic elektrycznych nN do 2000 A. 5 letnie doświadczenie w projektowaniu i kosztorysowaniu liniowych robót elektroenergetycznych SN i nN
 
Oczekiwane stanowisko: projektant Warszawa okolice Siedlce
 
 
     
Data dodania: 2017-05-08
Imię, nazwisko i nr. członowski: Piotr Bernadzki MAZ/BO/0669/15
Kontakt: bernadzki@wp.pl, 601242032 Języki: angielski
 
Uprawnienia: wykonawcze konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń
 
Doświadczenie: 20 letnie doświadczenie na obiektach mieszkaniowych, usługowych, nadzory, kierowanie robotami
 
Oczekiwane stanowisko: Inżynier budowy, koordynator, inspektor nadzoru Warszawa okolice
 
 
     
Data dodania: 2017-04-27
Imię, nazwisko i nr. członowski: Tomasz Gluchowski MAZ/BD/0705/16
Kontakt: 662646051, tomasz.gluchowski@op.pl Języki:
 
Uprawnienia: do kierowania robotami w specjalności DROGOWEJ bez ograniczeń
 
Doświadczenie: kilkunastoletnie w branży
 
Oczekiwane stanowisko: Kierownik Robót / Budowy, Inspektor Nadzoru, Współpraca Warszawa okolice
 
 
     
Data dodania: 2017-03-24
Imię, nazwisko i nr. członowski: HENRYK TARACH MAZ/BO/0253/14
Kontakt: 600728065 Języki: brak
 
Uprawnienia: uprawienia konstrukcyjjno-budowlane,zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej na obiektach zabytkowej
 
Doświadczenie: ponad 30lat doświadczenia w budownictwie mieszkalnym budynków jedno i wielorodzinnych, renowacja obiektów zabytkowych na stanowisku kier. budowy, Inspektor Nadzoru.
 
Oczekiwane stanowisko: inspektor nadzoru Warszawa okolice
 
 
     
Data dodania: 2017-03-16
Imię, nazwisko i nr. członowski: Dariusz Stychlerz MAZ/IE/3347/02
Kontakt: 660 884 397 Języki:
 
Uprawnienia: Kierowanie i nadzór nad robotami elektrycznymi i upr. projektowe w ogr. zakresie
 
Doświadczenie: 20 lat praktyki zawodowej na stanowisku kierownika robót elektrycznych i inspektora nadzoru elektrycznego głównie w budownictwie mieszkaniowym
 
Oczekiwane stanowisko: współpraca Warszawa okolice
 
 

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com