ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Do zadań komisji należy między innymi :

  • prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
  • na podstawie postępowania kwalifikacyjnego oraz wyników egzaminów wydaje decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych,
  • prowadzi rejestr osób, którym nadała uprawnienia budowlane,
  • wyjaśnia wątpliwości co do treści uprawnień budowlanych.

Informacje bieżąceInformacja o stałych terminach Dyżurów,   Kontakt