ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Zapraszamy członków MOIIB i osoby zainteresowane na spotkanie w dniu 8 maja godz.14.00 - szczegóły w zaproszeniu.