ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Czytaj więcej...Cieszmy się, że aktualna sytuacja  w kraju pozwoliła na przeprowadzenie Zjazdu w trybie stacjonarnym.  Delegaci zebrali się w sali konferencyjnej hotelu Sound Garden w Warszawie by podsumować działalność organów i komisji problemowych w roku 2021 oraz całej V kadencji.
Wybrano nowe władze organów na  kadencję 2022 – 2026. Przewodniczącym Okręgowej Rady został Kolega Roman Lulis, który będzie sprawował tę funkcję drugą kadencję z rzędu. Wybrano Przewodniczących i członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Komisji Kwalifikacyjnej i Sądu Dyscyplinarnego. Powołano 29 osobową Radę Okręgową oraz Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i Rzecznika Koordynatora. W najbliższym numerze IM oraz na stronie internetowej i Facebook-u przedstawimy składy osobowe wybranych władz. W części sprawozdawczej Zjazdu delegacji wysłuchali sprawozdań organów statutowych Izby i podjęli uchwały o przyjęciu sprawozdań i udzieleniu Okręgowej Radzie absolutorium za rok 2021. Delegaci zatwierdzili plan pracy i budżet na rok 2022 i podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do Rady Krajowej PIIB o przyznanie odznak honorowych dwóm członkom Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Relację z przebiegu Zjazdu oraz składy organów statutowych zamieścimy na stronie internetowej i Facebook-u oraz w najbliższym numerze Inżyniera Mazowsza.

Czytaj więcej...Najbliższe spotkania Zespołu Strzelectwa Sportowego ZSS MOIIB odbędą się w środę w godz. 16.00 -19.00:
  - 20 kwietnia 2022,
  - 18 maja 2022,

na strzelnicy LEGII ul.Łazienkowska 3

https://www.strzelectwo-legia.pl/pl/strzelnice/lazienkowska.html

Wszyscy czynni członkowie MOIIB są mile widziani na spotkaniach Zespołu ZSS. Nie są wymagane umiejętności strzeleckie. Instruktorzy oraz koledzy bardziej doświadczeni dzielą się swoja wiedza i służą pomocą w doskonaleniu strzeleckim.

Czytaj więcej...W tegorocznej edycji cyklicznego konkursu organizowanego przez „Przegląd Techniczny” i Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną, nasza koleżanka Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa oraz kolega Dariusz Kruk otrzymali tytuł „Złoty Inżynier Budownictwa 2021”.  Wręczenie pamiątkowej statuetki nastąpiło 30 marca w czasie uroczystej Gali. Serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej...Koleżanka Elżbieta Janiszewska – Kuropatwa ukończyła Wydział Inżynierii Lądowej PW. Od 1972 roku posiada uprawnienia budowlane w zakresie budownictwa ogólnego. Jest członkiem MOIIB od 2001 roku, gdzie pełniła i pełni wiele odpowiedzialnych funkcji samorządowych w organach Izby okręgowej i PIIB. Posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu i nadzorze nad inwestycjami Mazowsza. Wieloletni Dyrektor departamentu w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, w latach 2006-2008 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa i Infrastruktury. Wykładowczyni na PW i SGH, jest członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie. Członkini PZITB oraz Wiceprezeska SITPMB od 2018 roku.

Czytaj więcej...Kolega Dariusz Kruk jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Collegium Mazovii Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach oraz Technikum Kolejowego w Siedlcach. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych. Jest członkiem MOIIB od 2005r.
Czytaj więcej...Specjalista Warunków Kontraktowych FIDIC realizujący projekty infrastrukturalne w formule Projektuj i Buduj (tzw. Żółta Książka) jak i Buduj (tzw. Czerwona Książka). Pełniąc funkcję Dyrektora Kontraktu z powodzeniem zarządza od wielu lat największymi kontraktami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym w Polsce, których wartość niejednokrotnie przekracza 500 mln zł. 

Więcej informacji o przebiegu Konkursu Złoty Inżynier 2021 oraz laureatach znajdziecie na stronie https://not.org.pl w zakładce „Doroczne Święto Złotych Inżynierów” oraz na stronie internetowej .przeglądu technicznego Numer 3, gdzie zamieszczono sylwetki wyróżnionych w poszczególnych kategoriach.    

Czytaj więcej...Zapraszamy na wyjazd techniczny na budowę stacji metra C21 w Warszawie przy skrzyżowaniu ulic Kondratowicza i Rembielińskiej. Dzięki uprzejmości Generalnego Wykonawcy firmy Gulermak, będziemy mieli okazję zwiedzić budowę stacji metra w Warszawie. Obecnie na stacji C21 trwają prace: montaż podłóg podniesionych, wykonywanie posadzek, tynku akustycznego, podłogi podniesionej, posadzki kamiennej, okładzin ściennych w halach odpraw, wykonywanie sufitu podwieszanego hali peronowej, montaż instalacji klimatyzacji, dostawa kabli promieniujących - systemy radiołączności, kontynuowany jest montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim, kontynuowane są prace torowe w hali torów odstawczych oraz przy peronach technicznych.

Czytaj więcej...Wartość inwestycji to około 275 Milionów EURO, w zakres prac firmy Gulermak wchodzi:
- 5,8km podwójnego tunelu
- 3 stacje metra
- 3 wentylatornie
- 10km torowiska

Data spotkania 17.05.2022 godzina 8.15 – przewidywane zakończenie 11.00.

Miejsce zbiórki (skrzyżowanie Kondratowicza/Rembielińska) przed biurem budowy przy bramie głównej przy ul. Kondratowicza od strony „Bazarku przy Kondratowicza”.

Od uczestników wymagane jest posiadanie długich spodni i butów BHP. Kaski i kamizelki zostaną udostępnione przed Wykonawcę.   

Transport do miejsca zbiórki we własnym zakresie.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

LINK DO ZAPISÓW -> https://maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawodowe/warszawa/wyjazdy-techniczne

Przedstawiamy opracowany wspólnie przez Dolnośląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i Dolnośląską Okręgową Izbę Architektów RP Komentarz do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W opracowaniu Komentarza wzięli udział rzeczoznawcy i projektanci posiadający szeroką wiedzę z zakresu specyfiki przygotowania dokumentacji budowlanej oraz jej przydatności dla rozstrzygnięć administracyjnych zarówno przed, jak i w trakcie procesu budowlanego.

Komentarz, opracowany wspólnie przez DSOIA RP i DOIIB, ma ułatwić projektantom tworzenie opracowań projektowych, ujednolicić ich formę i dopasować do celu jakim przedmiotowe opracowania mają służyć. Intencją opracowania jest także ułatwienie procesu poprzedzającego roboty budowlane, zarówno w środowisku projektantów, jak również organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego.

Komentarz i szablony są dostępne na stronie internetowej DOIIB: Zakres i formy projektu budowlanego - komentarz i szablony - Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa