ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Czytaj więcej...Asysta prawna Premium, program wsparcia dla wszystkich czynnych członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz dla pracowników Izby, obejmująca pomoc prawnika lub mediatora w następujących obszarach życia zawodowego lub/i życia prywatnego:

Prawa i obowiązki stron w umowach ubezpieczenia - wsparcie prawne w procesie likwidacji szkody

dotyczące ubezpieczeń:

 • obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej związanych
  z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa, w tym grupowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej organizowanych dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczeń na życie,
 • ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych,
 • obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania pojazdu mechanicznego (OC),
 • dobrowolnych ubezpieczeń z tytułu posiadania pojazdu mechanicznego (Auto Casco).

 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów – wsparcie w organizacji przeprowadzenia mediacji w sferach:

 • życia zawodowego Uprawnionego,
 • życia prywatnego Uprawnionego.

 

W obszarze praw i obowiązków stron w umowach ubezpieczenia w procesie likwidacji szkody, usługa obejmuje:

 • informowanie o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych i ochrony swoich praw;
 • - informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych;
 • przesyłanie tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych;
 • udzielanie informacji teleadresowych o instytucjach sprawujących kontrolę nad rynkiem ubezpieczeń oraz funkcjonujących w nich procedurach;
 • udzielenie informacji prawnej o powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, orzecznictwie i poglądach doktryny w zakresie problemu prawnego, z którym zgłosił się Uprawniony;
 • analizę dokumentów i sporządzanie wzorów pism prawnych;
 • zasugerowaniem Uprawnionemu dalszego sposobu postępowania.

 

W obszarze alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacji), usługa obejmuje:

 • informowanie o podstawie prawnej i zasadach oraz procedurze przeprowadzenia procesu mediacji (mediacja umowna, mediacja sądowa);
 • przedstawienie praw i obowiązków stron w postępowaniu mediacyjnym;
 • informowanie o kosztach przeprowadzenia mediacji oraz korzyściach wynikających z rozwiązania sporu w postępowaniu mediacyjnym;
 • przesyłanie wzorów dokumentów związanych z przeprowadzeniem procesu mediacji;
 • udzielenie informacji teleadresowych o mediatorach wyspecjalizowanych w obszarze problemu prawnego, z którym zgłosił się Uprawniony;
 • zasugerowanie Uprawnionemu dalszego sposobu postępowania.

 

Pomoc jest udzielana:

- telefonicznie : +48 22 118 88 67 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 21:00)

- e-mailem:         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (24H)

 

W celu uzyskania pomocy Uprawniony zobowiązany jest podać na żądanie prawnika Centrum Prawnego imię i nazwisko, oraz numer członkowski (dotyczy członków MOIIB) lub 4 ostatnie cyfry Pesel (dotyczy pracowników MOIIB)

 

Regulamin świadczenia usługi dla członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz pracowników Izby, program „Asysta prawna - Premium” – kliknij tutaj (dokument pdf)

 

Wszelkie pytania lub informację dodatkowe można uzyskać:

tel: +48 887 444 232

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.4ead.pl

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Prezydium Rady Okręgowej informuje, że z dniem 1 grudnia 2023r roku dla wszystkich czynnych członków naszej Izby oraz dla pracowników naszej Izby zorganizowany został program Asysta Prawna Premium.

Usługa Asysta prawna Premium jest bezpłatna dla członków i pracowników naszej Izby, nie wymaga indywidualnego zgłoszenia przystąpienia do programu.

Usługa obejmuje pomoc prawnika lub mediatora w następujących obszarach życia zawodowego lub/i życia prywatnego:

 

Prawa i obowiązki stron w umowach ubezpieczenia - wsparcie prawne w procesie likwidacji szkody

dotyczące ubezpieczeń:

 • obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa, w tym grupowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej organizowanych dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczeń na życie,
 • ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych
 • obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania pojazdu mechanicznego (OC),
 • dobrowolnych ubezpieczeń z tytułu posiadania pojazdu mechanicznego (Auto Casco).

 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów – wsparcie w organizacji przeprowadzenia mediacji w sferach:

 • życia zawodowego Uprawnionego,
 • życia prywatnego Uprawnionego.

 

Pomoc jest zorganizowana:

- telefonicznie :                 +48 22 118 88 67 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 21:00)

- e-mailem:                        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (24H)

Dodatkowe informację oraz regulamin świadczenia usługi „Asysta prawna Premium”: https://maz.piib.org.pl/dla-czlonkow/asysta-prawna-premium

 

 

Wyniki będą dostępne następnego dnia po egzaminie ustnym bezpośrednio w pliku pdf.

Hasło dostępowe do wyników zostanie przekazane przez Komisję Kwalifikacyjną podczas egzaminu ustnego.

 

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Wyniki 22.11.2023r. 

Wyniki 23.11.2023r. 

Wyniki 24.11.2023r. 

Wyniki 27.11.2023r. 

Wyniki 28.11.2023r. 

Wyniki 30.11.2023r. 

Wyniki 01.12.2023r. 

Wyniki 02.12.2023r. 

Wyniki 05.12.2023r. 

Wyniki 06.11.2023r. 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA SANITARNA

Wyniki 22.11.2023r. 

Wyniki 27.11.2023r. 

Wyniki 29.11.2023r. 

Wyniki 02.12.2023r. 

Wyniki 04.12.2023r. 

Wyniki 07.12.2023r. 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA

Wyniki 23.11.2023r. 

Wyniki 27.11.2023r. 

Wyniki 28.11.2023r. 

Wyniki 29.11.2023r. 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA TELEKOMUNIKACYJNA

Wyniki 24.11.2023r. 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA DROGOWA

Wyniki 30.11.2023r. 

Wyniki 09.12.2023r. 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA MOSTOWA

Wyniki 23.11.2023r. 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA KOLEJOWA - KOB, SRK

Wyniki 08.12.2023r. 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA HYDROTECHNICZNA 

  Wyniki 23.11.2023r.   

Terminy egzaminów ustnych są opublikowane na Portalu PIIB (obsługującym kwalifikacje).

Dodatkowo dla Państwa wygody terminy egzaminów ustnych są dostępne bezpośrednio w pliku pdf.

 

Drogowa Czytaj więcej...
Mostowa Czytaj więcej...
Kolejowa Czytaj więcej...
Telekomunikacyjna Czytaj więcej...
Sanitarna Czytaj więcej...
Konstrukcyjno-budowlana Czytaj więcej...
Hydrotechniczna Czytaj więcej...
Elektryczna Czytaj więcej...

   

Hasło dostępowe do plików pdf zostało przekazane przez Przewodniczącą OKK podczas egzaminu pisemnego.

Dzisiaj rozpoczął się egzamin pisemny ✍️ na uprawnienia budowlane w XLII sesji egzaminacyjnej, do którego w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa przystępuje blisko 500 osób.
Czytaj więcej...
Wszystkim zdającym życzymy powodzenia 🤞 i spotkania w kolejnych tygodniach na egzaminie ustnym 💬, a następnie na uroczystym wręczeniu uprawnień 👩‍🎓👨‍🎓.

Pierwszą turę egzaminu, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o godzinie 10.00 rozpoczęła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Ilona Łącka wraz z Przewodniczącym Rady MOIIB Roman Lulis, Zastępcą Przewodniczącego Rady MOIIB Adam Baryłka oraz Eugeniusz Koda Zastępca Przewodniczącej.
 


 
 
 
Czytaj więcej...

 
Druga tura rozpocznie się o godzinie 13, w której do egzaminu przystąpią kandydaci pozostałych specjalności.

Informacja dla zdających: https://maz.piib.org.pl/aktualnoci/1717-informacja-dla-zdajacych-sesja-jesien-2023r