ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Zakończenie XX Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB

W dniu dzisiejszym tj. 23 kwietnia 2021 roku o godzinie 11:00 zakończył się XX Zjazd Sprawozdawczy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się przy wykorzystaniu systemu informatycznego PIIB.

W Zjeździe wzięło udział 121 osób, co stanowi ponad 93% delegatów.

Wszystkie Uchwały zostały przyjęte wymaganą większością głosów. Raporty z głosowań będą prezentowane na kontach Delegatów w portalu.piib.org.pl oraz zostaną przesłane na indywidualne emaile przez Sekretarza Zjazdu.

W trakcie Zjazdu zostało złożonych 13 wniosków które zgodnie z §2 ust.11 Regulaminu Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB zostaną skierowane przez Sekretarza Rady do rozpatrzenia przez Okręgową Radę.

 

Dziękujemy delegatom za udział w XX Zjeździe Sprawozdawczym MOIIB.

 

 

Mariusz Okuń

Sekretarz XX Zjazdu

 

Roman Lulis

Przewodniczący XX Zjazdu

 

Drodzy Delegaci XX Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB.
Już trwa XX Zjazd Sprawozdawczy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, rozpoczął się o godz. 1100 w dniu 21 kwietnia 2021 r. a zakończy o godz. 1100 w dniu 23 kwietnia 2021r.

Zjazd odbywa się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego przygotowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa na portalu członkowskim PIIB pod adresem:

www.portal.piib.org.plWszystkie materiały i instrukcje otrzymali Państwo pocztą elektroniczną (emailem), pocztą tradycyjną i dodatkowo są one dostępne w wersji elektronicznej na portalu www.piib.org.pl w zakładce Materiały Zjazdowe a film instruktażowy pod tym adresem: https://youtu.be/VJR4AmJVVxU

W razie problemów prosimy o kontakt z Biurem (pod nr telefoniczne Biura lub dane kontaktowe podane Państwu w emailu) w godzinach pracy Bura MOIIB.W dniach 15-17 kwietnia odbył się w Gdańsku XXXIX finał centralny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Polską Izba Inżynierów Budownictwa reprezentował Roman Lulis.

Więcej informacji: https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/4535-final-xxxiv-olimpiady-wiedzy-i-umiejetnosci-budowlanych

 

 

Drodzy Delegaci XX Zjazdu Sprawozdawczego  MOIIB.

W związku ze zbliżającym się terminem  XX Zjazdu Sprawozdawczego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przypominamy, że odbędzie się od godz. 1100  w dniu 21 kwietnia 2021 r. do godz. 1100 w dniu 23 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego przygotowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa na portalu członkowskim PIIB pod adresem: www.portal.piib.org.pl
Mając na uwadze przede wszystkim troskę o Państwa zdrowie, jak i wprowadzone obostrzenia związane z panującą w kraju pandemią COVID-19 odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dostępnym pod adresem internetowym https://portal.piib.org.pl/zjazdy-okregowe-delegat  (w zakładce „Zjazd Okręgowy 2021"),  dodatkowo w Biurze MOIIB zostaną przygotowane stanowiska komputerowe (z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa wynikających z pandemii COVID-19), z których będzie można skorzystać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Wszystkie materiały i instrukcje otrzymali Państwo pocztą elektroniczną (emailem), pocztą tradycyjną i dodatkowo są one dostępne w wersji elektronicznej na portalu www.piib.org.pl w zakładce Materiały Zjazdowe a film instruktażowy pod tym adresem: https://youtu.be/VJR4AmJVVxU

W razie problemów prosimy o kontakt z Biurem (pod nr telefoniczne Biura lub dane kontaktowe podane Państwu w emailu)  w godzinach pracy Bura MOIIB.