ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Szanowni Państwo,


Katedra Geotechniki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza na studia podyplomowe „Projektowanie geotechniczne”.
Studia podyplomowe adresowane są do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo i inżynieria środowiska.

Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:
•    Podstawy prawne projektowania geotechnicznego
•    Metodyka i interpretacja badań laboratoryjnych
•    Metodyka i interpretacja badań terenowych
•    Dobór parametrów i obliczenia geotechniczne
•    Projektowanie geotechniczne fundamentów bezpośrednich
•    Projektowanie geotechniczne fundamentów palowych
•    Projektowanie geotechniczne konstrukcji oporowych
•    Projektowanie geotechniczne nasypów i wykopów
•    Ocena bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich wpływu na środowisko
•    Seminaria dyplomowe

Więcej informacji http://kg.sggw.pl/stud13/studia.htm

Kierownik studiów
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

15 lipca 2021 roku w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa kolejna grupa z 382 inżynierów otrzymało uprawnienia budowlane w XXXVII sesji – wiosennej 2021. Ze względu na ograniczenia pandemiczne, uroczyste wręczanie uprawnień zostało podzielone na kolejne 3 niezależne uroczystości - każdorazowo prowadzone przez Romana Lulisa Przewodniczącego Rady MOIIB przy współudziale prof. Eugeniusz Koda - Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB.

Każdą z tych uroczystości zaszczyciły swoją obecnością znaczące postaci z naszego środowiska, jak również z zaprzyjaźnionych instytucji administracji publicznej i samorządowej.

Uprawnienia wręczali:

Czytaj więcej...o godz.12:
Marzena Dębowska - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie,
Ireneusz Jasiński -  Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Warszawie,
Włodzimierz Bielski – Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Związku  Mostowców Rzeczpospolitej Polski,
Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa - Wiceminister budownictwa w latach  2006-2008, Członek Komitetu naukowego FSNT NOT, Członek Rady ds. Kompetencji w budownictwie oraz Rady dostępności oraz członek Okręgowej Rady MOIIB,
Radosław Sekunda - Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB oraz Przewodniczący oddziału Warszawskiego PZITB,
Andrzej Wasilewski - Zastępca Sekretarza Rady MOIIB.

Czytaj więcej...o godz:14:
Ireneusz Jasiński-  Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników KomunikacjiRzeczpospolitej Polskiej Oddział w Warszawie
Marzena Dębowska- Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  w Warszawie
Jerzy Kotowski- Prezes Izby Projektowania Budowlanego

Czytaj więcej...o godz.16:
Robert Soszyński-  Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
Ryszard Rak- Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB    

Poniżej galeria zdjęć:

Czytaj więcej...12 lipca 2021 roku w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pierwsza grupa z 382 inżynierów otrzymało uprawnienia budowlane w XXXVII sesji – wiosennej 2021. Najwięcej, bo 205 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 89 uprawnień w specjalności instalacyjno-sanitarnej, najmniej,  2 w specjalności inżynieryjno-kolejowej SRK. Ze względu na ograniczenia pandemiczne, uroczyste wręczanie uprawnień zostało podzielone w dniu 12.07.2021r na 3 niezależne uroczystości - każdorazowo prowadzone przez Romana Lulisa Przewodniczącego Rady MOIIB przy współudziale prof. Eugeniusz Koda - Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB.

Każde z rozdań zaszczyciły swoją obecnością znaczące postaci z naszego środowiska. Uprawnienia wręczali (w kolejności alfabetycznej): Adam Baryłka - Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, a równocześnie Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich; Włodzimierz Bielski – Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polski; Krzysztof Jaroszkiewicz - Skarbnik Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddziału w Warszawie; Mirosława Kamińska -  naczelnik Wydziału Inspekcji Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; Zbigniew Kledyński – Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; Jerzy Kotowski - Prezes Izby Projektowania Budowlanego; Grzegorz Michalak – Zastępca Kanclerza Politechniki Warszawskiej do spraw Filii w Płocku; Mariusz Okuń - Sekretarz Rady MOIIB; Ryszard Rak - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB; Stanisław Wojtaś - Zastępca Przewodniczącego Rady MOIIB.

Wręczenie dokumentu poświadczającego zdobycie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji na budowie poprzedziło wspólne powtórzenie słów roty. Inżynierowie ślubowali między innymi: nigdy nie zawieść zaufania publicznego, jakim społeczeństwo ustawą konstytucyjną obdarzyło mój zawód.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Eugeniusz Koda omawiając wyniki egzaminów, zachęcał do szybkiego zapisania się do MOIIB, by korzystać z wielu możliwości formalnych edukacyjnych, prawnych jakie daje samorząd inżynierów.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości w dniu 12.07.2021r.

Czytaj więcej...Konferencja nt. Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w ramach projektu Life Radom Klima – PL: m.in.: roboty budowlane na zalewie Borki, budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance, budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Północnym, renaturyzacja koryta rzeki Mlecznej została zorganizowana w dniu 24.06.2021r. przez BT MOIIB RADOM.

Czytaj więcej...Radom jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które zajmuje się kompleksowo problemem spowolnienia spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu. Projekt LIFE14CCA/PL/000101 pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”. Wnioskodawcą i Beneficjentem Koordynującym jest Gmina Miasta Radomia, którą reprezentował P. Jerzy Zawodnik Wiceprezydent Miasta Radomia oraz P. Katarzyna Jankowska – koordynator projektu i P. Katarzyna Bernat. Współbeneficjentami są: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., reprezentowała P. mgr inż. Elżbieta Stanke - Dyrektor projektu, Uniwersytet Łódzki P. dr hab. Tomasz Jurczak – kierownik projektu oraz FPP Enviro Sp. z o.o. w Warszawie reprezentowała P. dr hab. Iwona Wagner – koordynaror projektu. Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował P. inż. Roman Lulis – Przewodniczący Rady.

Opracowała:
Katarzyna Barska
Kierownik Biura MOIIB BT Radom

 WAŻNE !!! Forma ON-LINE SKŁADANIA WNIOSKU

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju zaleca się ZAMIAST wizyty osobistej w biurze MOIIB przesłanie WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. KOMPLETU SKANÓW dokumentów tj. wniosku, dowodu wpłaty, decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i dyplomu.

Przyśpieszy to znacząco procedurę wpisu do MOIIB.

Uprawnienia i dyplomy składane podczas kwalifikacji w MOIIB
NIE MUSZĄ być poświadczone przez notariusza.

Czytaj więcej...   WNIOSEK -> POBIERZ PDF

 

Informacja dla odbierających uprawnienia w lipcu 2021r:

Szanowni Państwo,

W dniu odbioru decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych istnieje możliwość złożenia dokumentów do Działu Członkowskiego i wstąpienia w szeregi członków MOIIB.

Należy mieć przy sobie:

  1. WYPEŁNIONY wniosek o wpis na listę członków (2 str.) :    WNIOSEK -> POBIERZ PDF
  2. oryginał uprawnień budowlanych, który Państwo odbiorą tego dnia;
  3. oryginał dyplomu albo oryginał świadectwa technikum – tylko do wglądu;
  4. oryginał (wydruk pdf ) wpłaty 100zł. tytułem wpisowego (numer konta podany jest na pierwszej stronie wniosku o wpis na listę członków)

Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa POLECAMY  SKORZYSTAĆ Z FORMY ON-LINE składania wniosku.