ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Czytaj więcej...Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że już niebawem rozpoczną się zapisy na uroczystość Jubileuszu XX-lecia Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa która odbędzie się 𝐰 𝐝𝐧𝐢𝐮 𝟏𝟐.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐫. 𝐨 𝐠𝐨𝐝𝐳. 𝟏𝟕.𝟎𝟎 w Hala Widowiskowo - Sportowa CAIIS w Grodzisku Mazowieckim. Dwudziestolecie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa to wyjątkowy dzień w kalendarzu wydarzeń środowiska inżynierów - czas podsumowania wszelkich działań i sukcesów, które udało się zrealizować przez nasz samorząd momentu od jego powstania. Oprawę artystyczną zapewni występ wyjątkowej grupy ”𝙊𝙗𝙮𝙬𝙖𝙩𝙚𝙡𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙠𝙞” wykonującej niezapomniany i ponadczasowy repertuar zespołu Republika. Na jednej scenie spotkają się : Leszek Biolik i muzycy zespołu Elements oraz wokaliści: Renata Przemyk, Piotr Rogucki, Julia Pietrucha, Błażej Król.

Niebawem podamy więcej szczegółów!

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa
Kiedy:  16 marca 2023, rozpoczęcie godz. 10.00
Miejsce: Warszawa, EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14 w ramach 20-tych Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA 2023 i 30-tych Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2023.

Spotkanie będzie miało charakter szkoleniowo-warsztatowy.
Poświęcimy je omówieniu bardzo istotnych zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2023 Ustawą z roku 2022 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1557), nowe narzędzia mające służyć usprawnieniu zarówno procesu budowlanego jak i wykonywania uprawnień właścicielskich względem użytkowanych obiektów.

Zadaniem spotkania jest dostarczenie praktycznej wiedzy, popartej konkretnymi przykładami, która wyposaży Was w praktyczną wiedzę potrzebną do swobodnego poruszania się w cyfryzowanym procesie budowlanym.


Omówimy m. innymi takie zagadnienia jak:
Elektroniczny Dziennik Budowy, Serwis e-Budownictwo, Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego czy też Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane.

Starannie dobrane grono prelegentów, w tym przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, stanowi gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego spotkania.
Nie chcemy aby miało ono charakter akademicki. Nasi prelegenci będą odpowiadali na pytania i starali się rozwiać wątpliwości.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny wymaga jednak wcześniejszej rejestracji.

AKTUALIZACJA - dodano nowe tematy!
Rejestracja uczestnictwa tutaj lub na https://szkolenia.elektroinstalacje.pl/#!course=ac9ec02f9d4a014d361a6676c247a075
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy szkolenia mają zapewniony bezpłatny wstęp na Targi i zapoznanie się z ofertą wystawców.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Czytaj więcej...
 
Przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB - Roman Lulis wraz z Prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - Mariusz Dobrzeniecki oraz Przewodniczącą OKK Łącka Ilona i Dyrektorem Biura MOIIB spotkali się z Prezesem Zarządu Port Praski - Panem Adamem Pyklem.
Jednym z tematów rozmów były oczekiwania co do kompetencji Inżynierów Budownictwa wykonujących samodzielne funkcje techniczne w specjalności hydrotechnicznej oraz melioracyjnej.
Uczestnicy wizyty mieli również okazję z bliska zobaczyć rozwiązania techniczne zastosowane przy budowie śluzy przeciwpowodziowej.

Czytaj więcej...W dniu 09.02.2023 w siedzibie Biura MOIIB odbyło się spotkanie Przewodniczącego Rady MOIIB Romana Lulisa z Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii Panią Teresą Bilińską. W spotkaniu wzięli udział: Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB Pani Ilona Łącka oraz Sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB Eugeniusz Koda. Podczas spotkania omówiono możliwość współpracy oraz podpisania ewentualnego porozumienia. Spotkanie odbyło się w niezwykle miłej atmosferze.
Pani Prezes Teresa Bilińska zaprosiła przedstawicieli naszych władz do odwiedzenia siedziby Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Londynie oraz zaprosiła do udziału na X Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Miejsce Wilna i Warszawy w procesach integracji (dezintegracji) regionalnej i euroatlantyckiej – postępy, wyzwania, perspektywy,  która odbędzie się w Wilnie w dniach 1-3 czerwca 2023 roku.

Czytaj więcej...W dniu 7.02.2023r odbyło się spotkanie Przewodniczącego Okręgowej Rady MOIIB Romana Lulisa z Prezesem Rady Krajowej PIIB Mariuszem Dobrzenieckim. W spotkaniu uczestniczyła. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB Pani Ilona Łącka. Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:

1. Udział PIIB w organizacji eliminacji centralnych OWIUB W 2023r. PIIB jest patronem oraz sponsorem generalnym Olimpiady.
2. Patronat Prezesa PIIB w obchodach XX-lecia MOIIB ORAZ PRZEKAZANIE ZAPROSZENIA
3. Prezes PIIB wyraził zgodę na organizację uroczystego wręczenia uprawnień MOIIB w siedzibie Biura PIIB
4. Prezes PIIB wystąpił o wsparcie i konsultacje informatyków MOIIB w zakresie prowadzonych przygotowań do zakupu oprogramowania programu SEOD
5. Prezes wyznaczył jako przedstawiciela i reprezentacji PIIB Pana Romana Lulisa w komitecie głównym OWIUB( Przewodniczącego Okręgowej Rady MOIIB oraz Członka Rady Krajowej).