ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią wywiadu Przewodniczącego Rady MOIIB Roman Lulis oraz Przewodniczącej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB Ilona Łącka, który ukazał się na łamach #InżynierMazowsza.
 
Nasi reprezentanci w swoich wypowiedziach poruszają m.in. tematykę działalności w samorządzie terytorialnym, inwestycji potrzebnych w Warszawie oraz zaangażowania społecznego mieszkańców stolicy.
 
Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Członkowie naszej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali bezpłatny dostęp do Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przygotowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Dostęp do materiałów dla członków samorządu możliwy jest zarówno przez portal jak i aplikację Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) to seria wydawnicza zawierająca unikalne publikacje Instytutu Techniki Budowlanej cieszące się od wielu lat dużym zainteresowaniem środowiska budowlanego.

Opracowywane i wydawane w latach 1960-1990 WTWiORB, na podstawie ustawy Prawo budowlane z roku 1972, były zaliczane do przepisów techniczno-budowlanych i w związku z tym miały charakter dokumentów obowiązujących. Zgodnie z aktualną wersją artykułu 7 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się jedynie:
• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
• Warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

Według obecnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane WTWiORB nie są więc przepisami techniczno-budowlanymi, ale wobec braku Polskich Norm z tego zakresu zasadne jest, aby ich zalecenia znalazły się w treści zamówienia i umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

Poszczególne zeszyty WTWiORB mogą służyć jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentu niezbędnego przy zawieraniu umów na roboty budowlane. W każdym zeszycie podano podstawowe wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot danej publikacji, umożliwiające prawidłowe i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. Zawarto również zasady przeprowadzania odbiorów robót zanikających, odbiorów fragmentów obiektu, odbiorów międzyoperacyjnych, a także odbiorów końcowych, tj. przed przekazaniem obiektu inwestorowi.

W celu ułatwienia korzystania z tej serii wydawniczej przy opracowywaniu specyfikacji w przypadku zamówień publicznych, kiedy wymagane jest stosowanie podziału robót według Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. Urz. UE L 74 z 15 marca 2008 r.), we wstępie lub w pierwszym rozdziale każdego zeszytu, w punkcie omawiającym przedmiot i zakres stosowania danych warunków technicznych, podane są odpowiednie kody CPV

Prowadzącą Forum

Ilona Łącka – Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB

 

 

Trzy panele:

1. 13:30-14:15 Kobieta w administracji państwowej i samorządzie terytorialnym

Urszula Chrzanowska – Naczelnik Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim

Anna Fabisiak - Zastępca Wójta Gminy Michałowice

Elżbieta Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Administracji w Wołominie

Urszula Kowalewska – Miasto Pruszków

Anna Majchrzak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st Warszawy

 

2. 14:30-15:15 Kobieta w nadzorze budowlanym i samorządzie zawodowym

Elżbieta Bryła-Kluczny - Skarbnik Krajowej Rady PIIB, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej SLK OIIB

Marzena Dębowska - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Katarzyna Jeleniewicz - Członek Komisji ds. Członkowskich, Komisji ds. BIM i cyfryzacji w budownictwie, Komisji ds. informacji i mediów społecznościowych MOIIB

Katarzyna Linowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku

 

3. 15:30-16:15 Kobieta w edukacji i firmie budowlanej

Wioletta Jackiewicz-Rek – Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Małgorzata Król-Gawrońska – Drogrem Sp. z o.o.

Sylwia Lulis – MKL BUD

Natalia Nąć - Samorząd Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Monika Szczygieł-Gołębiewska – PORR S.A 

 

Czytaj więcej...W dniu 08.03.2024r. odbył się w Radomiu Finał – 2023/2024 Wojewódzkiego Konkursu – „Budownictwo – moja przyszłość”. Patronat Honorowy od I-ego konkursu objął  Mazowiecki Kurator Oświaty  w Warszawie, a patronat merytoryczny Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Warszawie – oddział w Radomiu.

Organizatorem Konkursu jest: Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.
Konkurs organizowany jest już po raz 8 i biorą w nim udział uczniowie szkół średnich z województwa mazowieckiego i nie tylko. Przez 3 lata konkurs nie odbywał się co było spowodowane pandemią COVID 19. Od roku 2012 do dnia dzisiejszego  w konkursie wzięło udział ponad 1018 uczniów z 37 szkół.

W tym roku do konkursu przystąpiło ponad 187 uczniów z 10 szkół , a do Finału zakwalifikowało się 37 uczniów z 8 szkół, tj.

  1. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysko Kamienna – opiekun pani mgr inż. Izabela Kulińska
  2. Zespół Szkół Nr 2 w Stalowej Woli – opiekun pani mgr inż. Tamara Stadnik
  3. Zespół Szkół Nr 2 w Puławach – opiekun pani mgr inż. Bożena Firlej
  4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach – opiekun pani mgr inż. Edyta Lubieniecka
  5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Skierniewicach – opiekun Pan mgr Tadeusz Maciejak
  6. Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim – opiekun Pani mgr Iwona Staruch
  7. Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – opiekun Pani mgr inż. Wioletta Bąk i pan mgr inż. Robert Pytel
  8. Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu - opiekun pani mgr inż. Małgorzata Kapusta i pani mgr inż. Beata Figarska –Wysocka

Nagrodami w Konkursie są:

- za I miejsce drużynowo – Puchar JM. Rektora WISBiOP w Radomiu – pani  dr Anny Sas- Badowskiej WISBiOP

- za II miejsce drużynowo – Puchar Przewodniczącego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie pana mgr inż. Romana Lulisa

- za III miejsce drużynowo – Puchar Prezesa Instytutu Inicjatyw Edukacyjnych Sp. z o.o. – o wręczenie proszę panią mgr Małgorzatę Alzak

 

Czytaj więcej...Nagrody indywidualne dla laureatów:

Nagrody zostały ufundowane przez Założyciela Uczelni pana mgr inż. Macieja Sas-Badowskiego i przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Ponadto wszystkie szkoły biorące udział w Wojewódzkim Konkursie „Budownictwo – moja przyszłość” otrzymują pamiątkowe Dyplomy.

Szczegóły pod linkiem: https://wisbiop.pl/viii-edycja-wojewodzkiego-konkursu-budownictwo-moja-przyszlosc/

Katarzyna Barska
Kierownik Biura
MOIIB BT Radom