ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zb_250_170_16777215_0_0_images_kadencja2226wiek.jpgakończyliśmy wybory delegatów na Zjazd Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2022-2026. Cieszę się bardzo, iż wybory udało się zorganizować w sposób zgodny z regulaminem, w poszanowaniu zasad tajności, a przede wszystkim w sposób bezpieczny w trudnym okresie pandemicznym. Podczas tegorocznych wyborów zanotowaliśmy wyjątkową , niespotykaną w historii naszego samorządu, frekwencję. Do grona delegatów wstąpiło ponad 30% nowych osób, które z pewnością przyniosą nowe ciekawe pomysły. Z drugiej strony 70% doświadczonych delegatów zapewni sprawne i spokojne przekazanie doświadczeń.
Jak widać struktura wiekowa wśród naszych delegatów jest wyraźnie przesunięta na młodszych Członków.b_250_170_16777215_0_0_images_kadencja2226.jpg
Chciałbym pogratulować wybranym na Delegatów i podziękować Państwu za zaangażowanie w tegorocznych wyborach. Mimo , że niektórym nie udało się tym razem – chciałbym wszystkich zaprosić do współpracy na rzecz samorządu i Członków Izby. Jak Państwo wiecie – działalność Izby nie opiera się jedynie na delegatach oraz Zjazdach MOIIB. Realna i codzienna praca odbywa się w komisjach , zespołach problemowych i innych gremiach powoływanych przez Radę Okręgową na potrzeby realizacji przyjętych zadań statutowych.


Mając nadzieję na taką współpracę – chciałbym serdecznie Państwa zaprosić na spotkanie zapoznawcze do siedziby Izby od nowego roku w godzinach przyjęć interesantów, moje drzwi są zawsze dla Państwa otwarte. Chciałbym, abyśmy mieli szansę zapoznać się wzajemnie i rozpocząć dyskusję na temat potrzeb środowiska widzianych Państwa oczami.


Przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB
Roman Lulis