ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

W dniu 20 marca 2014r. w siedzibie Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu odbyło się uroczyste zamknięcie II edycji finału Wojewódzkiego Konkursu „BUDOWNICTWO – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”. Honorowy patronat nad konkursem objął Mazowiecki Kurator Oświaty, a patronat merytoryczny Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (MOIIB) w Warszawie. W konkursie uczestniczyli uczniowie ze szkół ponad gimnazjalnych, wymienionych niżej wśród laureatów. Gośćmi konkursu byli: W zastępstwie przewodniczącego Rady MOIIB Mieczysława Grodzkiego, sekretarz Rady - Leonard Szczygielski; zastępca dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu - Lidia Staniszewska, nadinspektor pracy z Państwowej Inspekcji Pracy- Jerzy Weremczuk, kierownik biura MOIIB w Radomiu - Katarzyna Barska.


Uroczystość otworzyła rektor WISBiOP w Radomiu - prof. Anna Sas-Badowska. Następnie głos zabrał Leonard Szczygielski, który mówił o zadaniach i działalności MOIIB, o zmianach w ustawie Prawo budowlane, o wymiarze praktyki wykonawczej i projektowej. Pogratulował młodym adeptom, sukcesów w konkursie i życzył pomyślności w ich przyszłych drogach zawodowych. Jerzy Weremczuk przybliżył zebranej młodzieży zakres działania PIP: przestrzeganie prawa pracy, legalność zatrudnienia, bezpieczeństwo i higiena pracy, działalności prewencyjnej.

Oto w kategorii drużynowej lista finalistów:

I miejsce i Puchar JM Rektora WISBiOP otrzymali uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

II miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB otrzymała drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach.

III miejsce Puchar Dyrektora Instytutu Organizacji i Ochrony Pracy „CON-LEX” w Radomiu przypadł Zespołowi Szkół nr 2 z Puław.

IV miejsce otrzymali ex aequo: Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie i Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.

Nagrody indywidualne, zdobyli:

1. – Łukasz Tusiński – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach.

2. - Mariusz Moskal – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli.

3. - Ireneusz Borach – Zespół Szkół nr 2 z Puław.

4. - Tomasz Konefała – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli.

5. - Mateusz Słyk - Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach.

6. - Albert Warchoł - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli.

Gratulacje laureatom złożyła pani rektor WISBiOP - prof. Anna Sas – Badowska, podkreślając bardzo wysoki poziom ich wiedzy. Dziękując młodzieży za udział w konkursie, opiekunom za włożony wkład pracy w przygotowanie uczestników, gościom za przybycie , zaprosiła do udziału w kolejnych edycjach konkursu i do podejmowania studiów w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.