ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_DSC03554.jpgW dniach 17-22 września br. delegacja Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, pod przewodnictwem jej przewodniczącego Mieczysława Grodzkiego, wzięła udział w odbywającej się w Krynicy, 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Współorganizatorem Konferencji był Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie.  

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był dr inż. Robert Geryło p.o dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej.

Honorowym patronatem objęli Konferencję: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Te coroczne Konferencje są największymi, najważniejszymi i najciekawszymi wydarzeniami o szczególnie wysokim prestiżu dla środowisk akademickich, naukowo-badawczych i technicznych pracujących i działających przede wszystkim na rzecz budownictwa. O ich randze niech świadczy fakt, że w tym roku do części ogólnej zgłoszono 117 prac, z których Komitet Naukowy Konferencji zakwalifikował 107 referatów, w tym 105 do publikacji.

Podczas inauguracji tegorocznej Konferencji wystąpili: naczelnik wydziału w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa - Roman Sobczak, który przedstawił postęp prac nad projektami zmian w rozporządzeniach, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego P. Anita Oleksiak oraz wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. Zbigniew Kledyński.

Inaugurację Konferencji uświetnił Kwartet Smyczkowy „Dobry Ton” z Krakowa.

Jak co roku Konferencja złożona była z części problemowej i ogólnej.

18 i 19 września 2017r. to dni poświęcone części problemowej Konferencji zatytułowanej „Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej”. Tematami prelekcji były:

    obiekt budowlany - aspekty środowiskowe i społeczne
    budynki i energia
    konstrukcje budowlane
    przegrody budowlane
    inżynieria materiałów budowlanych
    inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 

Część ogólna Konferencji, w dniach 20, 21 i 22 września, poświęcona była problemom naukowym budownictwa, a w szczególności zagadnieniom z zakresu: 

    inżynierii przedsięwzięć budowlanych
    mechaniki konstrukcji i materiałów
    inżynierii materiałów budowlanych
    konstrukcji metalowych
    konstrukcji betonowych
    fizyki budowli
    budownictwa hydrotechnicznego
    budownictwa ogólnego
    inżynierii komunikacyjnej
    geotechniki

W tej części Konferencji jednym z prelegentów był nasz kolega, członek MOIIB, dr inż. Leopold Kruszka.

Jak co roku, w trakcie Konferencji odbyły się posiedzenia Komitetu Nauki ZG PZITB, Sekcji Konstrukcji Metalowych, Sekcji Konstrukcji Betonowych, a także Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Uczestnicy Konferencji z przyjemnością przyjęli zaproszenie firmy FAKRO, światowego wicelidera w produkcji okien dachowych do odwiedzenia jej głównej siedziby w Nowym Sączu. W trakcie pobytu zaprezentowano innowacyjne produkty, m. in. nową linię produktów FAKRO INNOVIEW oraz, podczas zwiedzania zakładu produkcyjnego, przedstawiono proces produkcji okien dachowych.

MOIIB była jednym ze sponsorów Konferencji.