ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_20190613_msp_iBIM_edycja_2.jpgStudia kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy rozpoczęli karierę zawodową i chcą poszerzyć kompetencje, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy. Osób zainteresowanych przekraczaniem granic swojej dziedziny – projektantów architektury, konstrukcji lub instalacji chcących wykorzystać technologię BIM w wielobranżowych zespołach projektowych.

Zajęcia prowadzone będą na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w systemie zaocznym, w dwóch semestrach, 16 dwudniowych zjazdów w soboty i niedziele – łącznie 256 godzin dydaktycznych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.ibim.pw.edu.pl