ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

serdecznie zaprasza na
UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbędzie się w następujących dniach:

w dniu  8 lipca 2019 roku o godz. 12.00 (poniedziałek)

dla specjalności instalacyjnej – sanitarnej, inżynieryjnej – kolejowej, oraz instalacyjnej- telekomunikacyjnej.

w dniu  8 lipca 2019 roku o godz. 16.00 (poniedziałek)

dla specjalności instalacyjnej – elektrycznej, inżynieryjnej – drogowej, inżynieryjnej – mostowej.

w dniu  11 lipca 2019 roku o godz. 12.00 (czwartek)

dla specjalności konstrukcyjno – budowlanej (nazwiska rozpoczynające się na literę od A do Ł).

w dniu  11 lipca 2019 roku o godz. 16.00 (czwartek)

dla specjalności konstrukcyjno – budowlanej (nazwiska rozpoczynające się na literę od M do Ż) oraz inżynieryjnej – hydrotechnicznej.

 

Informujemy, że zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wzięcie udziału w przedmiotowej uroczystości będzie traktowane jako wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach wykonanych w trakcie wydarzenia w celu budowania pozytywnego obrazu Mazowieckiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa w przestrzeni publicznej i w mediach -  szczegóły na stronie https://maz.piib.org.pl/o-izbie/rodo