ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Trzeciego października Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa obchodziła tradycyjnie doroczne święto. W gmachu Filharmonii Narodowej zebrał się niemal tysiąc gości –  przedstawicieli branży budowlanej.

b_250_170_16777215_00_images_stories_20191003mazowiecki_p1010500.jpgPołączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces – cytując Henrego Forda, w otwierającym wieczór przemówieniu przewodniczący Rady MOIIB Roman Lulis podkreślił znaczenie współpracy między przedstawicielami różnych środowisk i instytucji zaangażowanych w proces inwestycyjny. Dzień Budowlanych był wyrazem tej jedności środowiska. W Warszawie spotkali się inżynierowie, wykładowcy akademiccy, urzędnicy, przedstawiciele władz samorządowych. Rolę i osiągnięcia mazowieckich budowlańców podkreśliła Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy Renata Kaznowska, odpowiedzialna m.in. za stołeczne biuro infrastruktury, biuro drogownictwa i komunikacji. Po jej wystąpieniu na scenę zaproszony został zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Krzysztof Piątek, który podkreślił ważny aspekt współpracy w relacjach inżynier – nadzór budowlany. W imieniu izb okręgowych zabrał głos Mariusz Dobrzeniecki, zaś Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika reprezentowała Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Czas podsumowań
Duża liczba przetargów w segmencie infrastruktury, liczne inwestycje deweloperskie i przemysłowe – rok 2019 przyniósł kolejny sezon dobrej koniunktury dla budownictwa. W skali rocznej widoczne jest jednak spowolnienie wzrostu. Boom ma też ciemne strony, począwszy od wzrostu cen materiałów i usług podwykonawczych po brak wykwalifikowanych pracowników. Grozi to problemami nawet największym na polskim rynku, stabilnym firmom. Cieniem na przyszłości kładą się też zmiany legislacyjne, zwłaszcza ewentualne modyfikacje Prawa budowlanego. W przypadku przedsięwzięć tak skomplikowanych, czasochłonnych i kosztownych jak inwestycje budowlane kluczowa jest stabilność, tymczasem w samym tylko bieżącym roku liczba nowelizacji sięgnęła 12. Poza dokształcaniem w zakresie technologii – w tym coraz ważniejszej metodologii BIM – czy organizacji pracy, budowlani muszą być zatem na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami.

Zasłużeni
b_250_170_16777215_00_images_stories_20191003mazowiecki_p1010435.jpgInżynier budownictwa to zawód zaufania publicznego, warto więc wyznaczać dobre wzorce. Jak co roku, podczas uroczystości wręczone zostały wyróżnienia Zasłużeni dla MOIIB. Za propagowanie wzorowej postawy zawodowej oraz wieloletnią pracę na rzecz samorządu zawodowego. W 2019 roku otrzymali je Jerzy Bielawski, Andrzej Bratkowski, Jerzy Czernuszczyk, Tadeusz Gałązka, Edward Groniecki, Leonard Runkiewicz, Zbigniew Tyczyński oraz Andrzej Wasilewski. Statuetkę Złotego Promotora Budownictwa z rąk Romana Lulisa oraz Krzysztofa Piątka otrzymał Andrzej Półrolniczak. Laureat jest wieloletnim prezesem Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej PRAGA, jednej z największych w kraju, a przy tym wysoko ocenianej za jakość inwestycji.
Innowacyjnością i stosowaniem wysokiej klasy rozwiązań musieli się wykazać także uczestnicy  konkursu Firma Inżynierska Mazowsza 2018. Jury konkursowe nagrodziło najlepsze przedsiębiorstwa w trzech kategoriach – firm projektowych, wykonawczych i zarządzających.
„Firma...” ma już ugruntowaną renomę w regionie. Natomiast po raz pierwszy podczas Mazowieckiego Dnia Budowlanych nagrody otrzymali pasjonaci fotografii. Czeki i dyplomy wręczone zostały laureatom konkursu W Obiektywie Inżyniera, autorom zdjęć wykonanych na Mazowszu, w Polsce i na świecie.
Po części oficjalnej przyszedł czas na koncert. Gwiazdą wieczoru był wirtuoz fortepianu Waldemar Malicki i Filharmonia Dowcipu. W jednym widowisku splotły się muzyka klasyczna i rozrywkowa, kabaretowe żarty i aktualne komentarze. Humor najwyraźniej okazał się zaraźliwy, podczas rozmów w foyer wiele było uśmiechniętych twarzy.
(redakcja „Inżyniera Mazowsza”)

Zapraszamyy do krótkiej relacji fotograficznej: https://maz.piib.org.pl/galerie/1278-mazowiecki-dzien-budowlanych-2019